Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přes 60 milionů eur na zhruba 11 000 projektů.

více
 
 
 

Speciální výzvy

Program RE-START

Chceme usnadnit česko-německý restart a umožníme v roce 2020 rychlou finanční podporu projektových záměrů naplánovaných v krátkém časovém předstihu před realizací.

více
Jazyková animace pro všechny

Podpora binacionální jazykové animace v rámci česko-německých setkání dětí a mládeže

více

Téma roku 2020 Budoucnost je teď. Jednejme udržitelně
Finanční příspěvek až do výše 70% celkových nákladů mohou získat česko-německé projekty v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a klimatu, ekologického vzdělávání nebo trvale udržitelného životního stylu.

více
Začínáme!

Pro nová či obnovená projektová partnerství nabízíme zjednodušený program podpory Začínáme!.

více
�esky deutsch
15 Projekt měsíce

října 2020:Sculpture line - Záchranné čluny

Sculpture Line se i přes komplikovanou situaci podařilo realizovat spolupráci s německým umělcem Johannesem Pfeifferem. Jeho umělecké dílo „Záchranné čluny“ na smíchovském nábřeží v Praze jsou symbolem dnešní doby.

více

září 2020:Česko-německé síťovací setkání k ekologii a udržitelnosti

Původně plánované "live" setkání, jsme během 48 hodin proměnili v online síťování. 

více

srpna 2020:České hudební léto ve Wurzu - od českých dechových nástrojů až po operu

Když pořadatelka Rita Kielhornová tuto velkolepou koncertní řadu v roce 1988 založila, chtěla upozornit na tehdejší politickou situaci: pozvala hudebníky z východního bloku, aby je podpořila. Kromě jejich původu musela být přesvědčena o kvalitě jejich hudebních schopností.
více

července 2020:Heuhoj-Camp 2020: Přeshraniční ochrana přírody ve východních Krušných horách

Heuhoj-Camp funguje již šest let na spolupráci Čechů a Němců v regionu východního Krušnohoří. Svým účastníkům nabízí možnost dozvědět se více o unikátním ekosystému horských luk a zároveň i o tom, jak se o ně tradičně pečovalo (kosení).
více

června 2020:OnlineChallenge

OnlineChallenge umožňuje navázat přeshraniční kontakty, pracovat v mezinárodním týmu a posílit a rozvinout svou mediální gramotnost a komunikační či prezentační schopnosti.

více

května 2020:KOS a jeho šicí síť pomáhají v době koronakrize

Komunitní osvětové společenství (KOS) z Chebu v reakcí na dopady pandemie COVID19 zorganizovalo stovku dobrovolníků, kteří šijí roušky a distribují je na nejpotřebnější místa v Česku i Německu.

více

dubna 2020:Vladimír Holan: Sebrané spisy, svazek 9, Lyrika VI: 1961-1965 a doprovodná hudební čtení

V souvislosti s vydáním devátého svazku sebraných spisů Vladimíra Holana byl tento básník představen prostřednictvím pěti čtení s klavírním doprovodem, a to i v podmínkách ztížených pandemií koronaviru.

více

března 2020:Memories of Fools

„Všichni jsme blázni, protože doba je bláznivá“. Pod tímto nečekaně aktuálním mottem připravil pražský Cirk La Putyka představení, které mělo obrovský úspěch.

více

února 2020:Hidden Tracks - hudebně divadelní projekt pro mládež

Mladí lidé z různých zemí znovu oživují inovativní cestou staré písně a tradiční hudbu, které se ztrácí, a zachrání je tak před zánikem.

více

ledna 2020:Přímá pomoc přeživším nacistické perzekuce

Přímá pomoc 1000 přeživším nacismu v ČR pronásledovaným z rasových či politických důvodů

více

prosince 2019:Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání

Kniha Přísečnice žije – Preßnitz lebt obsahuje svědectví předválečných i poválečných obyvatel města. Studenti knihu prezentují, propojují generace pamětníků a zprostředkovávají „paměť“ místa. Stejnojmenná výstava putuje mezi českými a německými městy a nabízí komplexní pohled na zmizelé město.

 

 

více

listopadu 2019:Česko-německá novinářská cena 2019

Fond budoucnosti již počtvrté ocenil výjimečné novinářky a novináře za jejich diferencované, od předsudků oproštěné vnímání sousední země.

 

více

října 2020:Sculpture line - Záchranné čluny

Sculpture Line se i přes komplikovanou situaci podařilo realizovat spolupráci s německým umělcem Johannesem Pfeifferem. Jeho umělecké dílo „Záchranné čluny“ na smíchovském nábřeží v Praze jsou symbolem dnešní doby.

více
 
Česko-německý fond budoucnosti