Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Cena pro učitele němčiny 2015/16

 
 

Jste učitelka nebo učitel němčiny na škole v České republice? Je Vaše výuka výjimečně dobrá a Vaši žáci nadšení? Baví Vás vymýšlet a realizovat nové a inovativní výukové projekty? Je pro Vás důležité nabízet žákům zajímavé vyučování zaměřené primárně na motivaci žáků a tím se podílet na propagaci německého jazyka?

Pokud ano, tak se přihlaste do soutěže o Cenu pro učitele němčiny 2015/2016!

V rámci soutěže „Cena pro učitele němčiny 2015/2016“ budou oceněny kreativní, inspirativní a inovativní projekty pro výuku německého jazyka, které v průběhu posledních dvou let nebo v průběhu školního roku 2015/16 vymysleli a ve vyučování uplatnili učitelé němčiny na základních, středních nebo v mateřských školách v České republice.

„Cenu pro učitele němčiny“ vyhlašují partneři projektušprechtíme ve spolupráci s českým Spolkem germanistů a učitelů němčiny ČR již počtvrté. Záštitu nad soutěží převzala česká ministryně školství. Cena je určena pro mimořádně aktivní učitelky a učitele němčiny, kteří se zvláštním způsobem zasloužili o podporu německého jazyka.

Ceny

1.     cena 20.000,00 CZK

2.     cena 15.000,00 CZK

3.     cena 10.000,00 CZK

4.     cena jazykový kurz – stipendijní pobyt na Goethe-Institutu v Německu

5.     cena stipendium pro účast na semináři rakouského vzdělávacího referátu „Sprache und Kultur“

Přihlášky

Do soutěže se mohou přihlásit všichni učitelé němčiny z České republiky, kteří vyučují německý jazyk v soukromých nebo státních mateřských školách, na základních, středních nebo středních odborných školách a učilištích nebo na gymnáziích. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni učitelé, kteří na školách v Česku působí jako vyslaní pedagogové ze Spolkové republiky Německo nebo z Rakouska

V případě zájmu o účast v soutěži prosím vyplňte přihlašovací formulář, který nám vytištěný pošlete poštou. K formuláři můžete přiložit jednu nebo víc příloh.

přihlašovací formulář (PDF, 69 KB)

Kompletně vyplněný přihlašovací formulář včetně příloh nám zašlete nejpozději do 15. dubna 2016 na adresu 
Německé velvyslanectví v Praze 
Kulturabteilung 
„šprechtíme-Deutschlehrerpreis 2015/16“ 
P.O. Box 88 
118 00 Praha 1

Takové byly projekty oceněné v uplynulých ročnících soutěže v letech 2012/20132013/2014 a 2014/2015.

Porotu tvoří zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Spolku germanistů a učitelů němčiny (SGUN), Goethe-Institutu, Německé centrály pro vzdělávání v zahraničí a brněnského Rakouského institutu.

Porota bude zaslané přihlášky posuzovat podle následujících kritérií:

  • Výukový projekt žáky nadchl a přispěl ke zvýšení jejich motivace.
  • Téma projektu je zajímavé a inovativní a do výuky bylo zakomponováno s využitím různých metod a médií.
  • Z plánu, realizace a výsledku projektu je zřejmé, že hlavním cílem projektu bylo zapojení žáků a zvýšení jejich aktivity ve výuce.
  • Projekt se vyznačuje příkladným plánem, úspěšnou realizací a je dobře zdokumentován a může tak být využit jako modelový příklad kvalitní výuky německého jazyka a využít ho lze i v rámci propagace na podporu výuky německého jazyka.

Kontakt: 
V případě dotazů k soutěži nebo přihlášce se prosím obracejte na: 
 

Goethe-Institut 
Spolupráce ve vzdělávání 
Dr. Christiane Günther 
Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1 

christiane.guenther@prag.goethe.org 
www.goethe.de/prag/vzdelavani

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti