Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Fond budoucnosti jako spiritus movens Česko-německé deklarace

 
 

K 20. výročí Česko-německé deklarace z 21. 1. 1997  

 

Tisková zpráva, 18. 1. 2017

(Praha) Podpisem „Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji“ předsedy vlád Spolkové republiky Německo a České republiky v Praze dne 21. 1. 1997 byl položen pevný základ důvěry a spolupráce mezi oběma zeměmi. Díky deklaraci vznikly dvě instituce – Česko-německý fond budoucnosti a Česko-německé diskusní fórum, které se staly garanty nového směřování vzájemných vztahů a jejich aktivního utváření.

Od svého založení v roce 1998 poskytl Fond budoucnosti přibližně 54 miliónů eur na 9 500 česko-německých projektů. Podporované aktivity se rovnoměrně dělí na Německo a Českou republiku. Zhruba třetina projektů probíhá na obou stranách hranice. K nejdůležitějším oblastem podpory patří výměna mládeže a škol a kulturní spolupráce. Více než 350 000 dětí a mladých lidí z obou zemí dostali příležitost ke vzájemnému seznámení a poznání jazyka a každodenního života v sousední zemi. Zhruba třetina nadačních prostředků je každoročně poskytována na kulturní projekty. Od svého založení podpořil Fond budoucnosti přibližně 3 000 kulturních projektů, které oslovily statisíce občanů obou zemí. Další velká část podpory směřuje do oblasti dialogu mezi občanskými společnostmi obou zemí na různých úrovních. Nejdůležitější platformu představuje Česko-německé diskusní fórum. Fond přispívá také k zachování německého kulturního dědictví v České republice. Na obnovu více než 200 kostelů a křesťanských hřbitovů v českém pohraničí poskytl částku 100 miliónů Kč. Dalších zhruba 15 miliónů Kč získaly projekty na obnovu 14 synagog a 17 židovských hřbitovů.

Od roku 2012 reaguje Fond budoucnosti prostřednictvím projektových výzev k Tématu roku na aktuální vývoj v česko-německých vztazích. Tématem roku 2017 je podpora mediální kompetence. V minulých letech se Fond budoucnosti zaměřil také na dialog o migraci nebo – s mottem „Hranice spojuje“ –  na rozvoj přeshraniční spolupráce v příhraničních oblastech.

„Rozdíl v kvalitě česko-německých vztahů ve srovnání s dobou před dvaceti lety je enormní. Dnes již Češi a Němci nediskutují především o minulosti, ale zejména o aktuálních otázkách jako je například migrace,“ bilancuje Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti. Fond budoucnosti zadal společně s Diskusním fórem institutům pro výzkum veřejného mínění Allensbach a STEM provedení průzkumu ohledně vzájemného vnímání obou společností 20 let po podepsání Česko-německé deklarace. Výsledky průzkumu budou prezentovány 30. ledna 2017 na konferenci v Praze. „Ukázalo se, že vzájemné vnímání je nejvíce pozitivní a spolupráce nejvíce konstruktivní tam, kde mezi lidmi probíhá pravidelná aktivní výměna, což platí zejména o česko-německém příhraničí,“ vysvětluje Jelínek.

S cílem podpory lepšího porozumění mezi Čechy a Němci poprvé vypsal Česko-německý fond budoucnosti ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR a Německým svazem novinářů (DJV) Česko-německou novinářskou cenu. Cena bude udělena českým a německým novinářkám a novinářům, kteří diferencovaně a bez stereotypů informují o sousední zemi. Dne 29. ledna 2017 se v Praze uskuteční slavnostní udělení cen.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti