Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Obnovené památky - Letní výstava 2013 Centra Bavaria Bohemia od 19. června

 
 

Letní výstava 2013 (19.06. - 01.09.2013) Centra Bavaria Bohemia (CeBB) představuje kostely, kláštery, kaple a jiné památky v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji, které byly zrekonstruovány díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB), a tím zachráněny před zchátráním. Výstava je součástí ČNFB podpořeného projektu "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko“.

Šedesát z památek je se stručným popisem jejich osudů zveřejněno na dvojjazyčném kulturním portálu www.bbkult.net Centra Bavaria Bohemia. 29 kostelů, kaplí, klášterů, hřbitovů, památníků a jiných staveb se nachází v Karlovarském, 17 v Plzeňském a 14 v Jihočeském kraji. Letní výstava prezentuje po domluvě s ČNFB pouze reprezentativní výběr: 17 památek z Karlovarského, 9 z Plzeňského a 12 z Jihočeského kraje.

ČNFB podporuje renovaci sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog) a obnovu křížových cest, hřbitovů a pomníků. Cílem DTZF je zachování společného kulturního dědictví. Je pro něj velmi důležitá společná aktivita bývalých a současných obyvatel obcí při práci na oživení stavebních památek a jejich celoroční využití a péče o místa setkávání.

Stavební památky tohoto typu jsou důležitými mosty mezi minulostí a současností. To platí především v obcích dříve osídlených německým obyvatelstvem v českém příhraničí s jeho bouřlivou minulostí. O renovaci stavebních památek usilují nejenom místní občané, ale často i bývalí němečtí obyvatelé. Díky česko-německé spolupráci může řada těchto staveb znovu ožít a získat tak zpět část své ztracené identity. Společné zapojení občanů při renovaci často představuje základní kámen pro trvalé partnerství v budoucnosti. Opravené stavby se zároveň stávají místem setkávání, což je i důležitým požadavkem Česko-německého fondu budoucnosti.

CeBB zorganizoval v rámci ČNFB podpořeného projektu „Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko“ v roce 2012 dvě Cesty za kulturou za vybranými památkami (Poutní místo Chlum sv. Máří v Karlovarském kraji, Horská synagoga v  Hartmanicích a Poutní kostel sv. Vintíře v  Dobré Vodě v Jihočeském kraji). V roce  2013 plánuje CeBB další takové cesty.

Prezentovaná letní výstava CeBB má být zároveň oceněním patnáctileté činnosti ČNFB. Naším přáním je upozornit návštěvníky výstavy na obnovené památky, motivovat je k jejich navštěvě a informovat o záslužné práci ČNFB a aktivních občanů, kteří svou činností přispěli k jejich záchraně.

Oblast podpory Obnova pamtátek

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti