Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Pomoc pro pohraničí II

 
 

Tato mimořádná výzva je uzavřena! Mohou být podpořeni pouze ti žadatelé, kterým jsme po konzultaci projektu doporučili podání žádosti.

Program na zmírnění sociálních a zdravotních důsledků pandemie v pohraničí

Preambule

Pandemická situace se sice na obou stranách hranice postupně zlepšuje, rok s koronavirem však výrazně poznamenal náš život: děti měly kvůli zavřeným školám a různorodým rodinným situacím velmi rozdílné možnosti svého vývoje. Někteří rodiče jen obtížně zvládali nutnost kombinovat svůj pracovní život s péčí o děti. Omezení možnosti pracovat probudilo u mnoha lidí starosti o to, jak si zajistit svou existenci. Staří i mladí těžce snášeli samotu a deprese. Počty obětí domácího násilí vzrostly. Činnost mnoha spolků je již měsíce pozastavena, dětem a mládeži chybí smysluplné možnosti trávení volného času. 
 
Také po léta budovaná důvěra mezi lidmi na obou stranách hranice je vystavena zkoušce - vzdálenost k sousedům již dlouho nebyla tak velká jako dnes. Právě v pohraničí mohou mít v budoucnu sociální důsledky současné krize obzvlášť velké dopady.
 
Proto chceme podpořit nápady a aktivity spolků, obecně prospěšných organizací a iniciativ, které přispějí ke snížení sociálních a zdravotních dopadů pandemie v česko-německém pohraničí. 
 

Cílová skupina:

  • Neziskové organizace, obce, spolky a iniciativy
  • Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb
  • vzělávací a kulturní iniciativy

Podmínky podpory:

  • projekty v oblasti sociální a zdravotní, které vedou ke zmírnění dopadů koronavirové krize na život obyvatel pohraničí (např. aktivity vedoucí k překonávání sociální izolace, posílení psychického a fyzického zdraví, překonání nepříznivých důsledku výpadku školní docházky, pomoc sociálně ohroženým skupinám, inovativní projekty reagující na nastalou situaci, pořízení nezbytného materiálu a ochranných pomůcek, atd.)

Výše podpory:

  • max. 200 000 Kč
  • 100% podpora bez nutnosti kofinancování

Časový rámec:

  • Příjem žádostí průběžně (do vyčerpání vyhrazené sumy) do 31.7., realizace projektu v období 1. února – 30. září 2021

Podání žádosti:

Důležité: v rámci tohoto programu podporujeme rovněž aktivity, které se konají pouze v jedné zemi (České republice nebo Německu) - nemusí se tedy jednat o společné česko-německé projekty, jak je u nás běžně zvykem.

Prosím, konzultuje s námi Vaše projektové nápady s předstihem.

Kontakt:
Lenka Kopřivová
lenka.koprivova@fb.cz
tel.: +420-724 184 022

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti