Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam aktualně schválených projektů

 
 

 

ČÍSLO / NUMMER

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

2_16_4763

4763

Skupinová výměna žáků gymnázií Český Brod-Lichtenfels / Grupppenaustausch von Schülern der Gymnasien Český Brod und Lichtenfels

27 000

CZK

1_16_4947

4947

Mezinárodní výměnný pobyt českých a německých žáků / Internationaler Austausch von tschechischen und deutschen Schülern

30 000

CZK

7_16_5235

5235

Christian Morgenstern, neuveřitelně krásná poezie jak v Češtině, tak i v originále / Christian Morgenstern -
unglaublich schöne Gedichte - sowohl in der tschechischen und in der Originalsprache

15 000

EUR

3_16_5470

5470

Společně po nové cestě / Zusammen auf dem neuen Weg

450 000

CZK

5_16_5568

5568

Nová německá literatura v Praze 2017 - Festival / Neue Deutsche Literatur in Prag 2017 - Festival

1 500

EUR

7_16_5577

5577

První ekologicko-umělecká výměna žáků  / Erster Öko-Kunst-Austausch von Schülern

150 000

CZK

3_16_5927

5927

Pokračování opravy korunní římsy na kostele Nejsvětější Trojice v Žacléři - etapa 2017 / Fortsetzung der Reparatur des Gesimses der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit in Žacléř/Schatzlar - Etappe 2017

300 000

CZK

6_16_5946

5946

Na jedné lodi 2017 / Gemeinsam in einem Boot 2017

231 000

CZK

3_16_5983

5983

I. etapa - osvětlení exteriéru kostela sv. Jakuba v Mrzlicích jako místa setkávání Čechů a Němců / I. Etappe - Außenbeleuchtung der St.-Jakobus-Kirche in Mrzlice/Merschlitz als Begegnungsort von Tschechen und Deutschen

100 000

CZK

7_16_6088

6088

Světový romský festival Khamoro 2017 / Welt Roma Festival Khamoro 2017

240 000

CZK

7_16_6237

6237

Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera 2017 / Internationales Musikfestival J. C. F. Fischer 2017

150 000

CZK

8_16_6604

6604

Kulturní jaro 2017 - 10 let a 20 koncertů společně / Kulturfrühling 2017 - 10 gemeinsame Jahre und 20 gemeinsame Konzerte

100 000

CZK

7_16_6614

6614

V centru
Jeseníky/ Altvater festival pro umění, literaturu a hudbu / Im Zentrum
Jeseníky/ Altvater Festival für Kunst, Literatur und Musik

10 000

EUR

3_16_6807

6807

Obnova střešní krytiny na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou / Renovierung der Bedachung der Kirche Mariä Himmelfahrt in Jeseník nad Odrou/Deutsch Jaßnik

400 000

CZK

3_16_6808

6808

Obnova střechy a statické zajištění kostela sv. Tomáše v dolním Domašově / Renovierung des Dachs und der statischen Absicherung der Kirche St. Thomas der Apostel in Domašov/Nieder-Thomasdorf

540 000

CZK

3_16_6809

6809

Obnova věže kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Velkých Heralticích / Sanierung des Turms der Mariä-Empfängnis-Kirche in Velké Heraltice/Groß Herlitz

500 000

CZK

3_16_6816

6816

Renovace kaple v Nových Dvorech / Renovierung der Kapelle St. Martin in Nové Dvory/Neuhof

250 000

CZK

2_16_6846

6846

II. Mezinárodní DIG setkání v České republice, 2017 / II. Internationales DIG-Treffen in der Tschechischen Republik, 2017

9 000

CZK

7_16_6861

6861

Putujeme krajinou, poznáváme bez hranic / Wir wandern durch die Landschaft, lernen sie grenzenlos kennen

30 000

CZK

7_16_6885

6885

Hudební festival Úštěk  / Musikfestival Úštěk (Auscha)

300 000

CZK

7_16_6916

6916

Hudba vzájemného česko-německého porozumění / Musik der gemeinsamen deutsch-tschechischen Verständigung

2 000

EUR

3_16_6919

6919

Celková rekonstrukce dešťové kanalizace, elektroinstalace a oprava vitráží kostela sv. Markéty v Mošnově  / Gesamtrekonstruktion der Entwässerung und Elektroinstallation sowie Reparatur von Glasmalereien in der St.-Margareten-Kirche in Mošnov/Engelswald

400 000

CZK

1_16_6924

6924

Hudba v městském farním kostele sv. Martina v Bamberku / Musik in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Bamberg.

300

EUR

5_16_6957

6957

Výuka dobrého vkusu jako státní zájem II. Závěr rané pražské univerzitní estetiky. 1805-1848 / Geschmacksbildung im Nationalinteresse II: Der Abschluss der frühen Prager Universitätsästhetik. 1805-1848

2 500

EUR

3_16_6959

6959

Oprava Böttgerova kamenného sloupu na bývalém Pavlově Studenci, okr. Tachov / Restaurierung der Böttgersäule in ehemaligem Paulusbrunn, Kreis Tachau

50 000

CZK

3_16_6960

6960

Rekonstrukce Zámecké kaple v obci Pelhřimovy (Krnovsko) / Renovierung der Schlosskapelle in Pelhřimovy/Mährisch Pilgersdorf (Jägerndorfer Gegend)

124 000

CZK

3_16_6961

6961

Obnova německých náhrobků na hřbitově v Heřmánkovicích (Broumovsko)  / Restaurierung deutscher Grabmale auf dem Friedhof in Heřmánkovice/Hermsdorf (Braunauer Gegend)

150 000

CZK

5_16_6962

6962

Pantomima: Umění, věda a vzdělávání mezi Německem a Českou republikou / Pantomime: Kunst, Wissenschaft und Lehre zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik

2 000

EUR

3_16_6963

6963

Obnova kostela Sv.Šimona a Judy v Rožmitále na Šumavě - odvodnění - I.etapa / Wiederherstellung der Kirche des Hl. Simon und Judas in Rožmitál/Rossenthal - Entwässerung - I. Etappe

500 000

CZK

3_16_6965

6965

Záchrana Starého hřbitova v Kamenickém Šenově - 2. etapa / Rettung des Alten Friedhofs in Kamenický Šenov/Steinschönau - 2. Etappe

150 000

CZK

3_16_6967

6967

Revitalizace zeleně na hřbitově v obci Hošťka na Tachovsku / Revitalisierung der Grünanlage auf dem Friedhof der Gemeinde Hošťka/Hesselsdorf (Tachauer Gegend)

100 000

CZK

3_16_6971

6971

Oprava a restaurování kostela v Zálesní Lhotě - Huttendorfu / Reparatur und Restaurierung der gotischen Kirche in Zálesní Lhota/Huttendorf

50 000

CZK

3_16_6972

6972

Návrat zvonů do farního kostela Všech Svatých  / Rückkehr der Glocken in die Pfarrkirche Allerheiligen

300 000

CZK

3_16_6975

6975

II.ETAPA - Údržba a stavební úpravy kostela Narození Panny Marie v Cetvinách / Zweiter Bauabschnitt - Instandhaltung und Bauarbeiten der Maria-Geburt-Kirche in Cetviny/Zettwing

350 000

CZK

3_16_6976

6976

Obnova souboru obrazů křížové cesty v kostele svatého Vavřince v Chodově / Renovierung des Kreuzweg-Bilderzyklus in der Sankt-Laurentius-Kirche in Chodov/Chodau

200 000

CZK

7_16_6977

6977

Jan Václav Stamic v Čechách / Johann Wenzel Stamitz in Böhmen

500 000

CZK

7_16_6979

6979

Německo - české přátelství.
Tento rok: "Pomíjivost".
 / Deutsch - Tschechische Freundschaft
In diesem Jahr: "Vergänglichkeit"

1 200

EUR

3_16_6980

6980

Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově / Reparatur der Kirche Mariä Himmelfahrt in Kohoutov/Koken

300 000

CZK

3_16_6981

6981

Obnova kostela Narození Panny Marie v Kryrech / Instandsetzung der Kirche Mariä Geburt in Kryry/Kriegern

200 000

CZK

3_16_6985

6985

Restaurování obrazů křížové cesty v Loretě Rumburk / Restaurierung der Bilder des Kreuzweges der Loretokapelle in Rumburk/Rumburg

100 000

CZK

7_16_6987

6987

Dance Transit. Praha.Dresden.Leipzig / Dance Transit. Praha.Dresden.Leipzig

22 000

EUR

3_16_6988

6988

Oprava fasády kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích / Außenputzreparatur der Kirche St. Peter und Paul in Strýčice/Stritschitz

350 000

CZK

7_16_6989

6989

FREE ART SALON  / FREE ART SALON

190 000

CZK

3_16_6990

6990

Návrat kamenné desky na hrad Vikštejn / Wiedererrichtung einer steinernen Gedenkplatte auf Schloss Vikštejn/Wigstadtl

21 000

CZK

4_16_6991

6991

Smíření a hledání nových cest - Sudety očima pamětníků a dětí / Die Versöhnung und das Suchen nach neuen Wegen - Sudetenland gesehen von Augenzeugen und Kindern

48 780

CZK

6_16_6992

6992

„RIKAMIFO – Richard-Wagner – Nad Kavalírkou
Průzkumníci migrace – dvě školy zkoumají  rozmanitost Česka (Prahy) a Německa (Bayreuthu)“
 / RIKAMIFO-Richard-Wagner-Nad Kavalirko
Migrationsforscher-zwei Schulen erforschen die Vielfalt-Tschechien (Prag) und Deutschland (Bayreuth) im Vergleich

2 500

EUR

3_16_6995

6995

Obnova klenby kostela Nejsvětější Trojice v Pilníkově - etapa 2017 / Restaurierung des Gewölbes der Dreifaltigkeitskirche in Pilníkov/Pilnikau - Etappe 2017

450 000

CZK

3_16_6996

6996

Obnova drobných sakrálních staveb v Martínkovicích na Broumovsku / Erneuerung von kleinen sakralen Bauten in Martínkovice/Märzdorf in der Braunauer Gegend

145 000

CZK

3_16_6999

6999

Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Srbech u Horšovského Týna / Restaurierung der Kirche Johannes der Täufer in Srby/Sirb

400 000

CZK

3_16_7000

7000

Oprava fasády kostela sv. Václava v Harrachově - 2. etapa / Instandsetzung der Fassade der St.-Wenzels-Kirche in Harrachov/Harrachsdorf - 2. Etappe

150 000

CZK

3_16_7001

7001

Oprava fasády věže kostela sv. Michaela v Rokytnici nad Jizerou / Reparatur der Turmfassade der Kirche St. Michael in Rokytnice nad Jizerou/ Rochlitz an der Iser

350 000

CZK

3_16_7006

7006

Rekonstrukce hřbitovní zdi s náhrobky u kostela sv. Václava na Malé Bukovině - III. etapa / Rekonstruktion der Grabsteine in der Friedhofsmauer bei der Kirche des Hl. Wenzel in Malá Bukovina/Klein Bocken - III. Etappe

250 000

CZK

3_16_7007

7007

Obnova podlahy v poutním kostele ve Filipově / Sanierung der Böden in der Wallfahrtskirche in Filipov/Fillipsdorf

120 000

CZK

3_16_7009

7009

Obnovou historických varhan v Žirči k porozumění společné česko-německé historie / Durch die Erneuerung der historischen Orgel in Žireč/Schurz zum Verständnis der gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte

350 000

CZK

7_16_7012

7012

Svědkové lidskosti / Die Zeugen der Menschlichkeit

81 000

CZK

4_16_7014

7014

Česko-německá konference: "Význam bezvýznamných" / Deutsch-tschechische Konferenz: "Die Bedeutung der Bedeutungslosen"

135 000

CZK

4_16_7017

7017

Kulturou proti antisemitismu 2017 / Mit Kultur gegen Antisemitismus 2017

250 000

CZK

7_16_7027

7027

Hostování inscenace EUROPEANA v Mnichově  / Gastspiel der Inszenierung EUROPEANA in München

240 000

CZK

5_16_7029

7029

Die Zittauer und ihre Kirchen (1300-1600) / Die Zittauer und ihre Kirchen (1300-1600)

2 000

EUR

5_16_7031

7031

Rezidenční program pro německé umělce / Residenzprogramm für deutsche Künstler

2 500

EUR

5_16_7035

7035

Výstava "Významní Češi" / Ausstellung "Bedeutende Tschechen. Zwischen Sprache, Nation und Staat 1800-1945"

4 000

EUR

7_16_7037

7037

Sidonin Salon / Sidis Salon

160 000

CZK

7_16_7038