Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

„Sezóna česko-německé kulturní rozmanitosti“/ Česko-německý fond budoucnosti podpoří 169 nových projektů, těžiště spočívá v inovativních kulturních záměrech

 
 

Tisková zpráva, 21. prosince 2016

 

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) dal tuto středu v Praze zelenou podpoře dalším 169 česko-německým projektům. Správní rada ČNFB schválila jejich financování ve výši zhruba 34,4 milionů korun.

Velké množství projektů spadá tentokrát do oblasti kultury, a to díky mimořádné výzvě ČNFB v rámci „Česko-německého kulturního jara“, iniciativy německého velvyslanectví v Praze a pražského Goethe-Institutu ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti u příležitosti 20. výročí Česko-německé deklarace ze dne 21. ledna 1997.

„Česko-německá deklarace a následné založení Česko-německého fondu budoucnosti umožnily dlouhodobou podporu kulturní výměny mezi oběma zeměmi,“ zdůrazňuje Petra Ernstberger, předsedkyně správní rady Česko-německého fondu budoucnosti. „Mimořádná výzva má motivovat zástupce kultury z obou zemí ke společným novým, inovativním a kreativním kulturním projektovým záměrům různých žánrů,“ dodává Kristina Larischová, spolupředsedkyně správní rady.

Mezi schválenými projekty z posledního čtvrtletí se již tradičně nacházela také řada iniciativ z oblasti památkové péče, jejichž cílem je renovace stavebních památek v česko-německém příhraničí.

 

Výběr aktuálně schválených projektů:

Festival Meeting Brno 2017

Festival pod vedením spisovatelky Kateřiny Tučkové nabízí stejně jako v rámci svého prvního ročníku v roce 2016 široký program, zahrnující literární čtení, divadlo a hudbu, kulturně historické prohlídky města, výtvarné umění a performance ve veřejném prostoru, a v neposlední řadě také diskusní fóra s významnými hosty. Festival si klade za cíl objasňovat minulost a současnost Brna z různých perspektiv a připomenout multikulturní soužití Čechů, Němců a Židů.

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 1.000.000 Kč.

 

Tak se dělá jaro – česko-německý kulturní festival v Brémách v rámci Česko-německého kulturního jara

Jedná se o široce koncipovaný festival, jehož cílem je prezentovat rozmanitost české kultury a česko-německých kulturních vztahů a nabídnout veřejnosti kompletní přehled aktuální české kulturní scény. Vedle multižánrové nabídky filmových projekcí, koncertů, výstav, literárních čtení a divadelních představení budou na programu také diskuze k aktuálním společenským otázkám. Organizátorem festivalu je nově založený svaz „Bremer Bündnis für deutsch-tschechische Zusammenarbeit“ (Brémský svaz pro česko-německou spolupráci), jehož členy jsou mj. zástupci brémských divadel, brémské univerzity a Festivalu globale°.

Podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 25.000 eur.

 

TEKUTÁ EVROPA“ - ústřední programová linie
21. mezinárodního festivalu DIVADELNÍ FLORA (Olomouc 12. – 21. 5. 2017)

„Tekutá Evropa” představuje hlavní dramaturgickou část divadelního festivalu „Divadelní Flora“, jehož 21. ročník se uskuteční v květnu 2017 v Olomouci a který je jednou z nejvíce uznávaných akcí svého druhu v České republice a zároveň nejvýznamnější divadelní festival na Moravě. Čtyři divadelní inscenace německé režisérky Yael Ronen z Maxim-Gorki-Theater resp. českého režiséra Dušana Davida Pařízka se zabývají kulturními, demografickými a sociálními změnami na „starém kontinentu“ v kontextu zvýšeného migračního tlaku, dlouhodobých následků globalizace a tradice multikulturního soužití. Inscenace, z nichž jedna (Kauza Švejk) je česko-německou koprodukcí, patří k nejoriginálnějším německým a česko-německým divadelním představením minulé sezóny.

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 30.000 eur.

 

Eberhard Havekost: Obsah

Z iniciativy pražské Galerie Rudolfinum a berlínského centra pro soudobé umění KINDL má být v Praze poprvé uspořádána výstava v Německu uznávaného a v Česku téměř neznámého současného německého malíře Eberharda Havekosta. Přehled jeho díla z posledních deseti let koncipovali oba projektoví partneři společně. Vedle klasických komentovaných prohlídek a speciálního doprovodného programu pro školy připraví Galerie Rudolfinum programovou řadu, která se zaměří na široký kontext díla E. Havekosta a jeho propojení s německou kulturou. Na podzim pak bude výstava prezentována v Berlíně.

Podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 420.000 Kč.

 

České vydání knihy "Afghanistan. München. Ich."

Prostřednictvím českého vydání knihy „Afghanistan. München. Ich“ chce žadatel tohoto projektu, spolek Antikomplex, vyslat nové impulsy v rámci aktuální české debaty ohledně uprchlíků. Autor knihy, Hassan Ali Djan, uprchnul jako jedenáctiletý po smrti svého otce z Afghánistánu nejprve do Iránu, později do Německa, aby mohl živit svoji matku a svoje mladší sourozence. V knize velmi působivě líčí svůj útěk a postupnou cestu do Německa. Příběh Aliho Djana ukazuje, nakolik důležitý je pro příchozí uprchlíky pocit lidské sounáležitosti a přijetí. Kniha bude v české verzi doplněna příspěvky německých sociologů a integračních pracovníků.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 138.000 Kč.

 

Obnova drobných sakrálních staveb v Martínkovicích na Broumovsku

V barokní kulturní krajině Broumovska zanechali bývalí němečtí obyvatelé vedle významného benediktinského kláštera v Broumově a tzv. broumovské skupiny kostelů architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových množství menších sakrálních staveb – kalvárie, křížové cesty, mariánské sloupy, menší kaple. Cílem předkládaného projektu je stavební obnova a restaurace sedmi menších stavebních památek, především křížů v katastru obce Martínkovice. Projekt českého spolku Omnium představuje dobrý příklad česko-německé spolupráce v rámci zachování stavebních památek v oblasti příhraničí. Projektovým partnerem na německé straně je Zuzana Finger, kulturní kurátorka Sudetoněmeckého krajanského sdružení. 

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 145.000 Kč.

 

Obnova kostela Sv. Šimona a Judy v Rožmitále na Šumavě

Gotický kostel sv. Šimona a Judy v Rožmitále, nacházející se na seznamu kulturních památek České republiky, byl doposud udržován pouze prostřednictvím menších oprav. Projektoví partneři, obec Rožmitál na české straně a „Förderkreis Katholische Kirche Marie Himmelfahrt“ na straně německé nyní plánují vybudování odvodňovacího systému a následnou opravu venkovní fasády, včetně oken kostela. Kostel představuje důležité místo setkávání českých a bývalých německých obyvatel a po rekonstrukci má být využíván k setkáním a bohoslužbám.

Podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 500.000 Kč.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 283 850 512
GSM: +420 737 505 790

 

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti