Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Tisková zpráva 25. Června 2013

Smysluplně reagovat na společenský vývoj“

Česko-německý fond budoucnosti schvaluje téměř 20 milionů korun na podporu

přeshraniční spolupráce

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti podpoří v příštím čtvrtletí celkem 162 přeshraničních projektů spolupráce. Správní rada tak rozhodla na svém zasedání, které se konalo na českém ministerstvu zahraničí den po oslavách 15. výročí Fondu budoucnosti. Byly poskytnuty prostředky ve výši téměř 20 milionů korun, aby se zintenzivnila spolupráce mezi Čechy a Němci v oblastech jako je věda, vzdělávání, práce s mládeží a kultura.

„Jsme rádi, že také naše aktuální „Téma roku“ (Výchova k demokracii a prevence xenofobie, antisemitismu a rasismu) má tak velký ohlas“, prohlásila předsedkyně správní rady Kristina Larischová. „Právě tímto nástrojem může Fond budoucnosti smysluplně reagovat na vývoj ve společnosti“, dodal spolupředseda Albrecht Schläger. Na „téma roku“ bylo doposud podáno celkem 31 projektů.

Zde představujeme výběr z aktuálně schválených projektů:

Badatelský a výstavní projekt
„Unesené děti – zapomenuté oběti“ – tento projekt pátrá po stopách doposud opomíjených obětí nacionálního socialismu „germanizovaných“ dětí. Byly vyrvány svým českým, polským nebo ukrajinským rodinám a oloupeny tak o svůj původ a identitu. Iniciativa „unesené děti“ německého učitele Christopha Schwarze spolupracuje s českým historikem Petrem Kourou na putovní výstavě, která má vnést více světla do osudu unesených dětí – zapomenutých obětí“. Fond budoucnosti podpoří projekt částkou zhruba 9 000 euro.

Téma roku: Proti pravicovému extremismu a pohrdání lidmi, za demokracii
120 žáků z České republiky, Saska a Bavorska se sejde v listopadu na projektovém týdnu „Proti pravicovému extremismu – demokracii lze naučit“ ve Wunsiedlu a chopí se tak aktuálního tématu roku, které Fond budoucnosti vyhlásil. Žáci se budou pět dnů zabývat ve workshopech tématy jako je „hudba a nebezpečí na internetu“ nebo „kdo je nacista, neonacista, skinhead“. O radikální pravicové scéně bude také referovat bývalý neonacista, uspořádá se zájezd na česko-německou hranici“. Projekt odborně zaštiťuje Bavorské informační centrum proti extremismu. Fond budoucnosti tento záměr podpoří částkou 13 000 euro.

„Mládež debatuje bez hranic“ je další projekt pro aktuální „Téma roku“. Kmotrem mu byla soutěž „Mládeže debatuje mezinárodně“ Goethova Institutu – s tím rozdílem, že žáci Lobkowitzké reálné školy v Neustadtu Waldnaabu a pražského Gymnázia Jana Keplera se cíleně vypořádávají s tématem pravicového radikalismu a rasismu. Ve společných tréninkových fázích dostanou 14-17 letí mladí lidé z obou zemí v němčině argumentační výzbroj, aby dokázali čelit radikálním heslům. Zástupci úřadu na ochranu ústavy budou žáky informovat o přeshraniční síti skupin pravicových radikálů. Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 4.300 euro.

Partnerství měst
Česko-německé pouliční divadlo s kouzlením, hudbou a soutěžemi – to připravují partnerská města Saarwellingen (Sársko) a Stochov ve středních Čechách na 31. srpen. Organizační tým skládající se z 30 Němců a 30 Čechů touto společnou slavností utváří a posiluje partnerství, které bylo v roce 2006 uzavřeno mezi těmito navzájem tak vzdálenými městy. Kromě toho tým uspořádá seminář na téma „Spolky a jejich aktivity v Čechách a v Německu“. Fond budoucnosti přispěje na toto setkání částkou 120 000 Kč.

Publikace
Kniha „Dost tichého šepotu . Exilová výtvarná scéna v Československu (1933-1939)“ historičky umění Bronislavy Rokytové působivě zkoumá scénu výtvarných umělců z Německa, kteří za nacistického režimu nalezli svůj exilový domov v tehdejším Československu. Osobní osudy, kontakty s českým obyvatelstvem a také s pražskými Němci, jejichž pomoc a angažovanost byly velmi důležité - tato témata podává autorka doposud jedinečným způsobem. Tuto mimořádně důležitou a poučnou publikaci o zvláštní kapitole německo-českých dějin podpoří Fond budoucnosti částkou 130 000 Kč.

Divadlo a umění
Pražský divadelní festival německého jazyka – také v listopadu 2013 je Česko-německý fond budoucnosti znovu generálním partnerem této jedinečné scénické události. Festival přináší do Čech nejaktuálnější, nejlepší a nejdiskutovanější inscenace , inspiruje a poskytuje jedinečný pohled na tvořivou práci umělců německojazyčného divadla.

Inovativní je také divadelní projekt „Kresba v pohybu“. Herci z masa a krve, loutková hra, tanec a software Paper 53 – to je receptura pro česko-německou produkci, kdy bude stvořena jedinečná vizuální báseň o člověku a zvířeti. Mezi červnem a prosincem plánují její strůjci Michaela Bartoňová a berlínský „Theater Rafael Zwischenraum“ představení v Praze a v Německu. Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 60 000 Kč.

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti