Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Téma roku

2017: podpora.mediální.kompetence

 
 

Diferencovaný a kritický přístup k využívání, konzumu  a působení médií

Média dnes ovlivňují náš život více než kdykoli dříve. Formují  naše vnímání světa i pohled na naše sousedy, mohou mít silný vliv na společenský a politický vývoj. Abychom se v dnešní mnohotvárné mediální nabídce orientovali, potřebujeme  vysokou mediální kompetenci – v České republice stejně jako v Německu.

Fond budoucnosti tématem roku 2017 motivuje české a německé projektové partnery, aby se ve svých společných záměrech soustředili na posilování mediální kompetence. Podporovat bude projekty pro všechny věkové skupiny, které překračují hranice obou států, diferencovaně a kriticky se vyrovnávají s mediální nabídkou a přispívají ke smysluplnému využívání médií.

Projekty by se měly zabývat těmito tématy:

1.     Kritické přijímání informací a mediálních nabídek a uvážlivé zacházení s nimi

2.     Úloha médií v česko-německých vztazích

3.     Morální, etické a bezpečné chování na internetu

4.     Zprostředkování  základních vědomostí za účelem aktivního a účelného využívání médií

Téma roku musí být hlavní součástí obsahové náplně projektu a mělo by se vztahovat k české a/nebo německé společnosti.

U projektů v rámci tématu roku  může požadovaný příspěvek dosahovat místo obvyklých 50 % až 70 % celkových nákladů. Žádosti o podporu lze podávat vždy do konce čtvrtletí, tj. do 31. prosince 2016, 31. března 2017, 30. června 2017, 30. září 2017 a 31. prosince 2017.

Do 31. prosince 2016 lze kromě toho podávat žádosti o příspěvek na projekty k tématu roku 2016.

Budete-li uvažovat o podání žádosti vztahující se k uvedeným tematickým okruhům, výslovně doporučujeme předběžnou konzultaci záměru. S dotazy se prosím obracejte na Jacoba Venusse (jacob.venuss@fb.cz / +420 266 312 004) nebo Soňu Dederovou (sona.dederova@fb.cz / +420 283 850 513).

 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti