Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Česko-německý vánoční víkend pro děti

Žadatel:
Evangelische Jugend im Dekanat Weiden
Diakon Thomas Vitzthum
Wolframstr. 2, 92637 Weiden
Tel.0049/961 42 781
www.ej-weiden.de
Partner projektu:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši
Pfarrer Pavel Kučera
Husovo nám. 3/15, 352 01 Aš
Tel. 00420/354 525 282
 
Cíl projektu 30dětí ve věku 7-11let z Německa a Čech společně stráví víkend.Hlavním cílem jevzájemné setkávání a poznávání. Na základě osobní zkušenosti,prostřednictvím různých akcí a workshopů, umožnit dětem ze sousedních zemí vzájemné setkávání a sdílení.
Spojovacím článkem pro setkání je advent a Vánoce,poznávání různých zvyků a obyčejů v sousední zemi.
Cílem je též rozvoj vzájemného interkulturního a náboženského porozumnění.
 

Setkání se uskutečnila o třetím a čtvrtém adventu (12. až 14 prosince a 19. až 21. prosince 2014) v Německu. Obou víkendů se v mládežnické ubytovně v Altglashütte zúčastnilo vždy 30 dětí z Čech a Německa. První večer jsme strávili různými hrami, při kterých pro nás byla důležitým a hlavním bodem vzájemná komunikace mezi dětmi z obou národů.

Tím byla mezi nimi zmenšena jazyková bariéra. Den uzavřela pobožnost a děti si také vyslechly příběh na dobrou noc.
Na konci dne se již úplně ztratily veškeré předsudky, které některé děti měly vůči druhému národu. Hlavním bodem sobotního dopoledního programu byly Vánoce. Na různých stanovištích si děti společně hrály, malovaly, zpívaly nebo rozjímaly.

Odpoledne si děti mohly vybrat podle svého zájmu z různých workshopů, zdobily svíčky, vyráběly sněhuláky, hvězdy z drátu, Mikuláše ze špalíků nebo jedlé svíčky ze sušenek.

Nakonec přišlo noční putování s loučemi vánočním lesem. Na různých stanovištích jsme se setkali s rozličnými lesními obyvateli a jejich napínavým putováním do Betléma.

Světla nás dovedla lesem až k jesličkám s Jezulátkem. Tam jsme si všichni zazpívali a dovyprávěli příběh až dokonce. Po vypití dětského punče jsme se vrátili do tepla.

Po večeři k nám přišla návštěva. Byl jím zpěvák dětských písní a zároveň kouzelník. Nejen děti se mnoho nasmály jeho podařeným kouskům. V neděli dopoledne - po krátké pobožnosti-mohly děti samy předvést vánoční příběh. A ty, které měly ještě dostatek energie, hrály společně ještě různé hry.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Česko-německý vánoční víkend pro děti
 
Česko-německý vánoční víkend pro děti
 
Česko-německý vánoční víkend pro děti
 
Česko-německý vánoční víkend pro děti
 
Česko-německý vánoční víkend pro děti
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti