Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Co mají tvoje džíny společného s demokracií?

Žadatel:
Brücke/Most-Stiftung
Reinhold-Becker-Str.5
D-01277 Dresden
+49 351 433140
www.bmst.eu
Partner projektu:
Zakladni skola Trmice
Tyršova 482/53
CZ-40004 Trmice
+420475620397
 
Cíl projektu Cílem tohoto projektu bylo poznat, jak vznikají džíny, pobavit se společně o demokracii, jejímu porozumění a působení. Účastnice a účastníci měli být podníceni ke kreativnímu vyjádření např. při šití, trikových filmech, ale i k zamyšlení se nad tím, jak se může člověk angažovat.
 

V roce 2014 končí Dekáda OSN vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Témata Dekády zůstávají však stále aktuální a měla by jim být i nadále věnována pozornost. Žákům a studentům velkých měst se dostává globálního vzdělávání v rozličných formách. Ovšem mladí lidé z menších měst či venkovských oblastí jsou s těmito tématy konfrontováni spíše vzácněji. Téměř každý z nás nosí dnes džíny, džínové sukně a bundy v nejrůznějších barvách.

Při samotném nákupu se jen zřídkakdy ptáme, za jakých podmínek byly tyto oděvy vyrobeny. A právě touto problematikou jsme se zabývali v našem projektu od 19. do 25. dubna 2015 v Centru Brücke/Most. Podívali jsme se na „životní dráhu“ jedněch takových džínových kalhot. Sledovali jsme pracovní podmínky, které provází současné výrobní kroky. Jakou roli hrají v těchto procesech politické a ekonomické systémy? Co je nebo co pro nás vlastně znamená demokracie? Jaká vymezení, výhody a důležitá práva s sebou přináší demokratická společnost? Čeho je třeba si všímat, aby nebyla porušena práva ostatních? Zabývali jsme se otázkou, co mohou mladí lidé ze tří zúčastněných zemí učinit společně pro to, aby ve svém regionu, ve svém vlastním okolí, šířili povědomí a citlivost k takovým tématům, jakým je např. rozumný konzum. Kde a jakým způsobem by se mohli občansky a společensky angažovat.

Pomocí metodicky kreativního přístupu jsme přiblížili tato komplexní témata naší cílové skupině, učinili je srozumitelnějšími a také zajímavějšími. Cílem bylo také povzbudit tyto mladé lidi ke kreativnímu/uměleckému vyjádření. Pro tento projekt byl rozhodující mezinárodní kontext. Mladí lidé z pohraniční oblasti tak dostali příležitost seznámit se a vyměnit si své zkušenosti. Zároveň je tato společná setkávání podněcují k tomu, aby začali společně hledat řešení problémů, jež se koneckonců týkají nás všech.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
Co mají tvoje džíny společného s demokracií?
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti