Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Evropa v Německu – Německo v Evropě: čeští žáci a jejich hostitelé z Egbertova gymnázia v Münsterschwarzachu se společně zabývají evropskými tématy

Žadatel:
Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach
Dr. Matthias Hessenauer
Schweinfurter-Str. 40
D-97359 Münsterschwarzach
www.egbert-gymnasium.de
Partner projektu:
Arcibiskupské gymnázium v Kromeříži
Pilařova 3
CZ-767 01 Kroměříž
www.agkm.cz
 
Cíl projektu V projektu se čeští a němečtí žáci zabývali postavením Německa v Evropě a jeho spojením s dalšími evropskými partnery. Aktuálně se zaobírali řešením současné krize.
 

Projekt proběhl v termínu od 23. 6. do 14. 7. 2013. Programu se zúčastnilo z české strany 5 žáků a jeden vyučující, z německé strany potom rodinní příslušníci z hostitelských rodin a několik vyučujících Egbertova gymnázia. Egbertovo gymnázium již více jak 10 let spolupracuje s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži na různých projektech (např. posledním projektem byl společný hudební projekt pro 2 sbory a orchestr, na kterém se podílelo 120 žáků a učitelů obou škol). V případě tohoto projektu se jednalo o 3týdenní pobyt, takže se na něm podílela jen menší skupina. Projekt byl jazykově i obsahově náročný, proto na něm pracovali studenti 3. ročníku (16-17 let).

Všichni studenti byli ubytovaní v hostitelských rodinách, v průběhu projektu se tak mohli seznámit s životem v rodinách a s chodem školy. Egbertovo gymnázium v Münsterschwarzachu je spravováno řádem benediktýnů, jejichž zakladatelem je svatý Benedikt, který je patronem Evropy – díky tomuto spojení je zde velmi patrná evropská dimenze spolupráce. Pobyt v rodinách byl důležitým bodem projektu, protože zde vznikají dlouhodobé přátelství mezi mladými lidmi, které velmi často přetrvávají i v dalších letech a mají velký vliv na zdokonalení jazykových znalostí studentů Arcibiskupského gymnázia a odstranění někdy velmi zažitých předsudků vůči Německu.

Během projektu se měli možnost studenti seznámit s různými evropskými institucemi, které mají své sídlo v Německu (jako např. Centrální banka ve Frankfurtu nad Mohanem), zpracovávali téma společné evropské měny, na základě karikatury z novin vytvářeli karikatury (viz fotografie prací v příloze).

Program doplňovaly také exkurze – studenti navštívili město Würzburg, shlédli výstavu Mohan a moře, díky které si mohli názorně uvědomit přeshraniční spojení regionu s Evropou (spojení Mohan – Rýn – Dunaj). S dějinami první poloviny 20. století se pak žáci seznámili při návštěvě dokumentačního centra v Norimberku. Během exkurze do Frankfurtu nad Mohanem navštívili studenti Goethův dům a budovu Evropské centrální banky a poznali význam města v minulosti a v současnosti.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Evropa v Německu – Německo v Evropě: čeští žáci a jejich hostitelé z Egbertova gymnázia v Münsterschwarzachu se společně zabývají evropskými tématy
 
Evropa v Německu – Německo v Evropě: čeští žáci a jejich hostitelé z Egbertova gymnázia v Münsterschwarzachu se společně zabývají evropskými tématy
 
Evropa v Německu – Německo v Evropě: čeští žáci a jejich hostitelé z Egbertova gymnázia v Münsterschwarzachu se společně zabývají evropskými tématy
 
Evropa v Německu – Německo v Evropě: čeští žáci a jejich hostitelé z Egbertova gymnázia v Münsterschwarzachu se společně zabývají evropskými tématy
 
Evropa v Německu – Německo v Evropě: čeští žáci a jejich hostitelé z Egbertova gymnázia v Münsterschwarzachu se společně zabývají evropskými tématy
 
Evropa v Německu – Německo v Evropě: čeští žáci a jejich hostitelé z Egbertova gymnázia v Münsterschwarzachu se společně zabývají evropskými tématy
 
Evropa v Německu – Německo v Evropě: čeští žáci a jejich hostitelé z Egbertova gymnázia v Münsterschwarzachu se společně zabývají evropskými tématy
 
Evropa v Německu – Německo v Evropě: čeští žáci a jejich hostitelé z Egbertova gymnázia v Münsterschwarzachu se společně zabývají evropskými tématy
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti