Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách

Žadatel:
Grüne Liga Osterzgebirge e.V.
Große Wassergasse 9
01744 Dippoldiswalde
+49 3504 / 618585
www.osterzgebirge.org
www.heuhoj.de
Partner projektu:
Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10
60200 Brno
www.brontosaurus.cz
 
Cíl projektu HeuHoj-Camp je česko-německá událost, jejímž cílem je pomoc přírodě ve Východních Krušných horách. V rámci společných aktivit dochází k zapojení účastníků a jejich senzibilizaci pro sousední zemi. Skrze podporu dobrovolnictví a angažovanosti budou místní obyvatelé zapojeni do dění ve Východních Krušných horách.
 

HeuHoj-Camp je organizován pro aktivní osoby, které mají zájem podílet se na praktické péči o krajinu. Další ročník akce se koná v termínu 9. -16. 7. 2016. Pestrá nabídka aktivit je otevřena také pro místní obyvatele, veřejnost a turisty. Skrze nabízené aktivity se snažíme propagovat cíle campu. Jedním z hlavních témat campu je zachování kulturní krajiny Východních Krušných hor, která je útočištěm pro mnohé vzácné rostliny, živočichy a biotopy. Zachování nádherných horských kvetoucích luk, které jsou zde typické, závisí především na jejich každoroční péči. Účastníci campu přispívají svojí činností k zachování luk jak na české, tak i německé straně hranice. Získávání nových znalostí nezůstává pozadu – společně s odborníky na ochranu přírody poznáváme další chráněné biotopy v oblasti.  Nejen prací je člověk živ, a tak klademe v rámci campu velký důraz na poznání kulturního dědictví regionu a podporu komunikace mezi sousedními zeměmi. Protože se na louky dopravujeme na kole, míjíme cestou relikty zmizelých obcí v pohraničním pásmu a vnímáme specifika hraniční krajiny na vlastní kůži. Spolek Antikomplex nám pomáhá porozumět specifikům historického vývoje v česko-německém pohraničí. V roce 2015 nabídl HeuHoj-Camp nejen několik exkurzí, přednášek, ale také česko-německou sousedskou slavnost na Cínovci a slavnostní závěrečný večer. Jazyková animace a teambuilding mají na campu nepostradatelnou úlohu – tyto metody pomáhají s překonáváním bariér a odbourávání počátečního ostychu. HeuHoj-Camp vidí hranici jako výjimečné spojení, které přináší mnoho sounáležitosti a znamená především šanci pro společnou budoucnost.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 
HeuHoj-Camp 2015 ve Východních Krušných horách
 

Soubory ke stažení

5+2 Teplicko (774 kB)
NBL28 Heucamp (1) (565 kB)
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti