Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Karneval zvířat - česko-německá koprodukce

Žadatel:
Základní škola
německo-českého porozumění
a Gymnázium Thomase Manna Praha
www.gtmskola.cz
Partner projektu:
Europahaus der Musik
www.europahausdermusik.de
 
Cíl projektu 1. Pěstování dobrých sousedských vztahů a posilování porozumění prostřednictvím hudby
2. Rozšíření jazykových dovedností
3. Navázání dlouhodobých přátelských vztahů
4. Vzájemné pochopení a toleranci druhé kultury
 

Listopad 2012            koordinační schůzka vedení orchestru a vyučujících
Prosinec 2012            prezentace adventní hudby – ČR a Německo – výstup - DVD
Leden – duben 2013   nácvik a koordinace projektu Karneval der Tiere
Červen 2013              návštěva Heilsbronnu / 2 koncerty
Červen 2013              zakončení projektu, plánování další spolupráce

Spolupráce s Musikschule Heilsbronn trvá od roku 2009. V roce 2013 navštívili žáci zš nčp německý Heilsbronn a podíleli se na přípravě a realizaci představení Karneval zvířat.

V našem školním orchestru hraje 22 žáků mladšího školního věku. Během školního roku jsme se seznámili s dílem C. Saint-Saëns, zúčastnili se výtvarných a hudebních dílen a nacvičili part Schildkröten. Pobyt v SRN byl naplánovám na červen 20013, součástí pobytu byla komentovaná prohlídka městačka Heilsbronn, přijetí na radnici města, společné dílny s německými dětmi, divadelní představení ve Feuchtwangen – Pumuckl.

Samotným představením předcházely zkoušky obou orchestrů a secvičení choreografie. První koncert byl věnován dětem mateřských a základních škol, večerní byl určen pro širokou veřejnost. Účast 112 dětí na podiu byla velkým zážitkem, zároveň i jazykovou zkušeností – paní dirigentka komuinikuje při nácviku s dětmi výhradně německy.

Vyvrcholením pobytu byl sobotní Sommerfest der Musikschule. Velkým přínosem bylo ubytování v partnerských rodinách, děti měly možnost nahlédnout do každodenního života rodin, komunikovat v běžných situacích, poznat zvyky rodin, nové hry a zájmy svých vrstevníků. Další projekt vážné hudby v podání malých hudebníků plánujeme pro rok 2014 v Praze.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Karneval zvířat - česko-německá koprodukce
 
Karneval zvířat - česko-německá koprodukce
 
Karneval zvířat - česko-německá koprodukce
 
Karneval zvířat - česko-německá koprodukce
 
Karneval zvířat - česko-německá koprodukce
 
Karneval zvířat - česko-německá koprodukce
 
Karneval zvířat - česko-německá koprodukce
 
Karneval zvířat - česko-německá koprodukce
 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti