Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Letní akce ve „Franckém Švýcarsku“

Žadatel:
Deutsche Wanderjugend
Landesverband Bayern
Weinbergstr. 14
96120 Bischberg
info@wanderjugend-bayern.de
www.wanderjugend-bayern.de
Partner projektu:
Turistický oddíl mládež Kamarádi Pacov
Václav Hrobský
Na Blatech 479,
39501 Pacov
 
Cíl projektu Cílem je, aby se vzájemně sblížili mladí lidé z Čech a z Bavorska při aktivitách jako je průzkum jeskyní, společná turistika (s lamami), pádlování, slézání skal, zážitkové pedagogické akce a interkulturní cvičení. Mají tak dostat příležitost k lepšímu poznání.
 

Setkávání mezi oddílem Deutschen Wanderjugend a turistickým oddílem mládeže Kamarádi z Pacova se uskutečňuje již několik let. Mladí němečtí a čeští lidé se scházejí se střídavými programy.Letní akce byla v roce 2011 uskutečněna již po druhé.

Francké Švýcarsko se svojí jedinečnou krajinou (pískovcové skály, jeskyně) nabízí mnoho možností pro volný čas. Při letní akci je na programu průzkum jeskyní, pádlování, slézání skal a turistika s lamami. Zvláštní akce spočívá v tom, že jsou mladí lidé v malých německo-českých týmech vysazeni naslepo v krajině. Jejich úkolem je najít zpáteční cestu pomocí mapy a kompasu. Mladí lidé, ubytovaní ve stanovém táboře, si vaří sami v malých německo-českých týmech. Po večerech je většinou na programu zpěv německých a českých písní u táboráku. Aby lépe poznali kulturu té které země, pořádá se bavorský a český večer. K jídlu je něco typického pro danou zemi, a také večerní program obsahuje něco typického pro její kulturu, např. Lidové tance.

Letní akce nabízí mnoho příležitostí ke vzájemnému poznávání, mladí lidé se dostávají prostřednictvím volnočasových nábídek rychle navzájem do kontaktu, zkoušejí mluvit tou kterou cizí řečí a spolu si hrají. 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Letní akce ve „Franckém Švýcarsku“
 
Letní akce ve „Franckém Švýcarsku“
 
Letní akce ve „Franckém Švýcarsku“
 
Letní akce ve „Franckém Švýcarsku“
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti