Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

NE na začátku může znamenat výhru na celý život

Žadatel:
ZŠ Ostrožská Nová Ves
Lhotská 500
68722 Ostrožská Nová Ves
www.zsonves.cz
zsostrnves@uhedu.cz
Partner projektu:
Romain-Rolland-Gymnasium
Weintraubenstraße 3
01099 Dresden
http://www.dd.shuttle.de/dd/rorogym/
gym_roro@dresdner-schulen.de
 
Cíl projektu Cílem je osvěta a prevence. Teenageři patří ve vztahu k drogám k nejohroženější skupině. Alkohol, cigarety, marihuana patří k tolerovaným drogám, nelze je však tolerovat právě u dětí a mladistvých.
 

Od 24. 3. do 1. 4. 2015 proběhl první výměnný pobyt, kdy čeští žáci navštívili své německé partnery. První akcí bylo setkání s policisty z protidrogového oddělení. Seznámili žáky se základním dělením drog na lehké a tvrdé, legální a nelegální a pojmy: trestný čin, pachatel, svědek apod. Při další aktivitě se žáci setkali s lidmi z pomocné skupiny Anker, v níž se schází ti, kterým zasáhla do života droga. Žáci navštívili také centrum Spike, které poskytuje experimentátorům či uživatelům drog pomocnou ruku. Workshop graffiti byl dvoudenní, první den přemýšleli žáci nad tím, co je dělá v životě silnými. Tyto úvahy promítli pak do návrhů, ze kterých vznikla koláž. Druhý den dostali žáci do rukou spreje a vyzkoušeli graffiti také na zdi. Poslední aktivitou byla záchrana člověka v bezvědomí, při které si vyzkoušeli obnovení životních funkcí.

Druhý výměnný pobyt byl realizován od 4. do 13. 06. 2015 - němečtí žáci navštívili své české partnery. Problematice drog se věnovali ve workshopech vedených společností Madio. Připomenuli si dělení drog, učili se procesu odmítání, ujasňovali si vlastní vztah k droze. Žáci navštívili kontaktní centra v Uherském Hradišti a Zlíně, kde hledají pomoc ti, kteří se rozhodli abstinovat, a také terapeutické centrum Krok v Kyjově, kde podstupují léčbu narkomani po detoxikaci. Ti se zde učí dennímu režimu, pracovním návykům a socializaci. Poslední aktivitou byla návštěva centra Kudykam v Olomouci, které navštěvují děti do 15 let.

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

NE na začátku může znamenat výhru na celý život
 
NE na začátku může znamenat výhru na celý život
 
NE na začátku může znamenat výhru na celý život
 
NE na začátku může znamenat výhru na celý život
 
NE na začátku může znamenat výhru na celý život
 
NE na začátku může znamenat výhru na celý život
 
NE na začátku může znamenat výhru na celý život
 
NE na začátku může znamenat výhru na celý život
 
NE na začátku může znamenat výhru na celý život
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti