Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes

Žadatel:
Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala
Stavbařů 5
CZ – 400 11 Ústí nad Labem
Partner projektu:
Gymnasium Rahlstedt
Scharbeutzer Str.36
D – 22147 Hamburg
 
Cíl projektu Němečtí, čeští a ruští žáci se zabývají otázkou, jestli a jak moc diskriminované jsou různé skupiny obyvatel (tělesně postižení, homosexuálové, ženy, důchodci, cizinci, Romové, …) v dané zemi a jak tomu bylo v minulosti.
 

„Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.“ Toť článek 2 Všeobecné deklarace práv a svobod.

Jak je tomu ale ve skutečnosti u nás v Německu, Česku a Rusku? Jsou v dnešní době příslušníci jazykových, národnostních, sexuálních či náboženských menšin nebo tělesně postižení opravdu plnoprávnými občany, kteří nejsou diskriminováni? Jak diskriminaci vnímají a jak a kde se s ní setkali obyvatelé německého Hamburku, českého Ústí nad Labem a ruského Novosibirsku? A jak situaci hodnotí nevládní neziskové organizace či podpůrné organizace jednotlivých menšin?

A jak tomu bylo v minulosti? Jak vznikala diskriminace a jak se projevovala během 2. světové války či v době nesvobody? Jak reagovalo okolí? Mohli lidé opravdu teroru, zatýkání a pronásledování zabránit? Jak na to vzpomínají pamětníci či jejich potomci?

To byly úkoly pro nás, žáky tří účastnických škol: Gymnasia Rahlstedt, Gymnázia dr. Václava Šmejkala a Gymnázia N. 6 „Hranostaj“. Během tří výměnných pobytů v Novosibirsku (říjen 2013), Hamburku a Ústí nad Labem (březen 2014) se díky rozhovorům s pamětníky totalitních časů, s příslušníky menšin a díky anketám mezi obyvateli našich tří domovských měst jsme se pokusili odpovědět na základní otázky ohledně diskriminace dříve a dnes.

Výsledky našeho projektu jsme shrnuli v situační zprávě o diskriminaci, včetně líčení pamětníků, jakož i zážitků našich spoluobčanů, kteří mají negativní zkušenost s jakoukoli formou ústrku, hanobení či násilí. Také jsme ve společných mezinárodních pracovních skupinách vypracovali plakáty proti diskriminaci, které vylepíme v našich městech a necháme vytisknout v denním tisku. Chceme se zajímat o své okolí, své město a pozitivně ovlivnit vývoj v naší společnosti, kde by měl mít každý všechna práva nejen na papíře, ale také v reálném životě, kde by většina chránila své menšiny.  

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
Nedívej se pryč! aneb Němečtí, čeští a ruští žáci po stopách diskriminace ve svém okolí dříve a dnes
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti