Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

OLA 2015

Žadatel:
Sojka - spolek mladých
www.sojka.cz
sojka@sojka.cz
Partner projektu:
djo (mog-online.eu)
 
Cíl projektu Cílem projektu OLA 2015 byla realizace týdenního česko-německého tábora pro děti a mládež ve věku 10-16 let, který se konal na území České republiky. Název OLA vznikl z německého slova Osterlager - v překladu velikonoční tábor, který, jak název sám napovídá, probíhá o velikonočních prázdninách.
 

Týdenní tábor OLA proběhl v termínu od 27. 3. do 5. 4. 2015. Tábor je spolkem Sojka realizován již od roku 1998 ve spolupráci s německou partnerskou organizací DJO a je nedílnou součástí portfolia akcí obou spolků. Akce se každoročně účastní kolem 60 Němců a Čechů, které spojuje chuť učit se druhý jazyk, poznat sousedskou zemi a obohatit se nejen o jazykové zkušenosti, ale i o nové známé a přátele.

Projekt OLA 2015 má na poli česko-německých aktivit své místo. Cílem projektu je dětem a mládeži z obou sousedských zemí přiblížit druhou zemi, její zvyky a jazyk, a vytvořit tak stabilní přátelský vztah mezi národy a bořit předsudky a bariéry mezi Čechy a Němci. Tábory se však podstatně liší od jazykových kurzů a němčina ani čeština se zde neobjevuje ve formě školní výuky. Vedoucí tábora účastníky motivují ke studiu cizího jazyka zábavnou formou (pomocí divadelních scének, akčních her a jazykových animací). Všechny body programu jsou překládány do obou jazyků, tudíž znalost druhého jazyka není pro účastníky podmínkou. Ti, kteří přijíždějí na tábor s nulovými znalostmi němčiny si na jazyk zvykají postupně, vytváří si k němu vztah a začínají si osvojovat základní fráze bez nátlaku.

Mezi charakteristické znaky táborů pořádaných spolkem Sojka patří nejen dvojjazyčnost, ale i témata táborů. Tématem 16. ročníku velikonočního tábora OLA byl "Detektivní příběh"

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

OLA 2015
 
OLA 2015
 
OLA 2015
 
OLA 2015
 
OLA 2015
 
OLA 2015
 
OLA 2015
 
OLA 2015
 
OLA 2015
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti