Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Papírové variace – rozmanitost papíru

Žadatel:
Základní škola Toužim, okres Karlovy Vary
Plzeňská 395
36401 Toužim
www.zstouzim.cz
Partner projektu:
Deutscher Kinderschutzbund, Kreisverband Aue-Schwarz
Dorfberg 14
08359 Breitenbrunn
www.kinderschutzbund-erzgebirge.de
 
Cíl projektu Děti školního věku i dospělí mohou prostřednictvím společných aktivit poznávat kulturu a historii sousední země, cizí jazyk, porovnávat. Práce na společném úkolu slouží i jako prostředek komunikace, pomáhá odstraňovat předsudky a bariéry mezi českými a německými účastníky, motivuje a vzbuzuje zájem o další spolupráci.
 

Důležitým cílem projektu bylo vzájemné poznávání, komunikace a spolupráce během společné činnosti nejen při tvorbě konečného výstupu, ale i při trávení volného času. V době projektu pracovaly smíšené česko-německé skupiny na vytvoření závěrečné prezentace. Dané téma „Papírové variace- rozmanitost papíru“ umožňovalo široké spektrum činností pro všechny účastníky. Skupiny tvořily z papíru podle svých návrhů a vlastní fantazie papírové masky a jejich tanec, papírové oděvy, velké papírové figuríny, které ztvárnily nějaký příběh.

Na závěr zúročili své snažení na veřejné prezentaci v prostorách lázeňské kolonády v Mariánských Lázních. Kromě společné práce na projektu děti poznávaly okolí, seznámily se s historií, kulturou a pamětihodnostmi regionu. V průběhu projektu probíhal jazykový kurz (čeština, němčina). Na závěr obdrželi děti certifikát o jeho absolvování.

Celý průběh projektu byl, tak jako tomu je pokaždé, dokumentován samotnými účastníky.

Dokumentace byla písmem, dvoujjazyčná a obrazem – fotodokumentace. Z těchto materiálů byla vytvořena dvojjazyčná kronika.

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Papírové variace – rozmanitost papíru
 
Papírové variace – rozmanitost papíru
 
Papírové variace – rozmanitost papíru
 
Papírové variace – rozmanitost papíru
 
Papírové variace – rozmanitost papíru
 
Papírové variace – rozmanitost papíru
 
Papírové variace – rozmanitost papíru
 
Papírové variace – rozmanitost papíru
 
Papírové variace – rozmanitost papíru
 
Papírové variace – rozmanitost papíru
 
Papírové variace – rozmanitost papíru
 
Papírové variace – rozmanitost papíru
 
Papírové variace – rozmanitost papíru
 
Papírové variace – rozmanitost papíru
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti