Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Po stopách kulturních tradic Sudet 2011 – Jižní Morava

Žadatel:
Antikomplex o.s.
Vyšehradská 49,
CZ–128 00 Praha 2
www.antikomplex.cz
info@antikomplex.cz
Partner projektu:
Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde
Heßstraße 24,
D–80799 München
www.junge-aktion.de
steinert@junge-aktion.de
 
Cíl projektu Cílem projektu je živým způsobem zprostředkovat mladým lidem historii regionu Sudet, která se odráží i v jeho dnešní realitě. Učíme je číst v krajině a příbězích lidí.
 

Oblast českého pohraničí zvláštním způsobem propojuje minulost, přítomnost a budoucnost Německa a České republiky. V případě tohoto území se jedná o kulturní a industriální prostor dříve osídlený převážně německým obyvatelstvem, který vlivem poválečných událostí citelně ztratil na významu.

Náš projekt dává přibližně 25 mladým lidem z Německa a České republiky možnost, aby tuto kulturní krajinu nově poznali a zažili (a to při jízdě na kole) a aby přitom přehodnotili svou národní paměť týkající se poválečných událostí a diskutovali o ní. Národní aspekt je překonán snahou o oživení ochromeného regionu. Mezinárodní skupinka se zabývá konkrétní otázkou, jakou roli může hrát obnova německého kulturního dědictví v dnešní době. Může se toto dědictví stát prostředníkem mezi současnými českými a dřívějšími německými obyvateli v oblasti, která byla tak tvrdě zasažena odsunem a procesem nového osidlování? Tento proces má význam jak pro místní obyvatele, tak pro celou německou a českou občanskou společnost. Jaký vliv má konkrétně na přechod od jasně národní identity směrem k otevřené, mnohovrstevnaté identitě zde v „Sudetech“?

V náznacích můžeme pozorovat především jisté „nové převyprávění“ regionální historie. Nucené vysídlení Němců již není chápáno jako „očista národa“, ale spíše jako kulturní a hospodářská ztráta. Nyní má zkrátka dojít k oživení tohoto území, i pomocí německého kulturního dědictví. Poté, co v předchozích letech mladí účastníci projektu projeli na kolech západní a severní pohraničí České republiky, zamířili v roce 2011 na jižní Moravu.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Po stopách kulturních tradic Sudet 2011 – Jižní Morava
 
Po stopách kulturních tradic Sudet 2011 – Jižní Morava
 
Po stopách kulturních tradic Sudet 2011 – Jižní Morava
 
Po stopách kulturních tradic Sudet 2011 – Jižní Morava
 
Po stopách kulturních tradic Sudet 2011 – Jižní Morava
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti