Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi

Žadatel:
Antikomplex, o.s.
Vyšehradská 49
CZ-128 00 Praha 2
www.antikomplex.cz
Ondřej Matějka: matejka@antikomplex.cz
Partner projektu:
Dialog mit Böhmen, e.V.
Oberes Schloss 6
D–07973 Greiz
www.boehmendialog.eu
Ulrich Jugel: ulrich.jugel@boehmendialog.eu
 
Cíl projektu V projektu jde o podporu silnějšího vztahů studentů k vlastnímu regionu a zprostředkování kontaktů se sousední zemí. Snažíme se dosáhnout cíle na základě objevování regionální historie a přeshraniční spolupráce.
 

Těžiště projektu představuje interdisciplinární a projektové učení přes hranice. Část práce probíhá ve smíšených studentských týmech během společných workshopů, které se odehrávají střídavě v českých a německých částech projektového regionu. V každém školním roce se uskuteční tři workshopy.

V Greizu (6. -7. 10. 2011) se účastníci především seznamovali mezi sebou, ale i s cíli projektu a především se zúčastnili několika metodických workshopů. Vedle toho bylo zvoleno společné výzkumné téma pro celý školní rok.

Na druhém workshopu v Kraslicích (5. -6. 3. 2012) byly představeny a vyhodnoceny dosavadní výsledky výzkumu, konala se tematická exkurse a prohlubovaly se vzájemné vztahy mezi účastníky.

Během třetího workshopu v Mylau (21. -22. 6. 2012) jsme finalizovali výstupy výzkumu, vzájemně si je představili a zhodnotili je. Na závěr tyto studentské výstupy zaměstnanci Antikomplexu zpracovali do podoby putovní výstavy, která bude v rámci dalšího školního roku prezentována široké veřejnosti.

Tento společný výzkum studentů z České republiky a Německa významně doplňuje neúplné zpracování společných regionálních dějin.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi
 
Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi
 
Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi
 
Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi
 
Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi
 
Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi
 
Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi
 
Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti