Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Protidrogová prevence: Být cool znamená být sám sebou

Žadatel:
Jaroslav Vykoukal
Základní škola Liberec
Aloisina výšina 642
46015 Liberec 15
tel. 482751233
www.zs-aloisinavysina.cz
Partner projektu:
Veronika Kushmann
Mittelschule am Burgteich Zittau
Alte Burgstraße 7a
02763 Zittau
tel. 0049 3583 513300
 
Cíl projektu Cílem projektu byla spolupráce s partnerskou školou v oblasti drogové prevence. Pomocí metod zážitkové pedagogiky a dalších alternativních metod jsme usilovali o zvyšování sebevědomí účastníků semináře, zlepšování komunikačních dovedností, asertivní chování v situacích ohrožujících postavení dítěte ve skupině a o nácvik technik odmítnutí.
 

„Proč to dítě kouří, když ví, že...?“ „Proč bere drogy, když jsme mu vysvětlili, že...?“ „Proč se kamarádí se špatnou partou, když...“ Takové a podobné otázky napadají rodiče a pedagogy při zahlédnutí skupinky čtrnáctiletých dětí kouřících konopí. Copak nemají dostatek informací? Mají, mohli by sami přednášet o škodlivosti drog. To dospělí nemají dostatek informací o potřebách dospívajících dětí. Jednou ze základních potřeb dospívajících je být přijat – vrstevníky, druhým pohlavím, sám sebou, společností. Ve slangu dětí „být cool“.

Na třídenním semináři českých a německých dětí pedagogové dětem formou zážitkové pedagogiky nabídli množství technik, díky kterým děti mohou v budoucnu odmítnout nevhodnou nabídku týkající se drog bez výrazné ztráty postavení ve skupině. Děti například dostaly od vedoucích dopis, který nikdy nesměly otevřít a přečíst si jeho obsah. Byly připraveny na reakci vrstevníků (někteří dopis otevřeli ihned a označili ostatní za slabochy poslouchající dospělé...) a na možnost jejich ovlivňování. A odměna za splněný úkol? Žádná. Ani v životě nikdo nebude odměněn za to, že nevyzkoušel drogu. Přesto naprostá většina dětí uspěla. A hra sklidila velký úspěch.

V dalších hrách česko-německé skupiny děti hledaly informace o jednotlivých návykových látkách. Mnoho her bylo outdoorových, náročným zážitkem byl 7 kilometrový pochod česko-německých skupin dětí podle mapy. Na závěr české děti pozvaly své německé kamarády do IQlandie, kde se tématu protidrogové prevence věnují. Kromě nových her a zajímavých zkušeností si děti odvážely adresy svých nových kamarádů ze sousední země. Projekt byl uzavřen červnovou výstavou projektových prací na dané téma v Žitavě. 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Protidrogová prevence: Být cool znamená být sám sebou
 
Protidrogová prevence: Být cool znamená být sám sebou
 
Protidrogová prevence: Být cool znamená být sám sebou
 
Protidrogová prevence: Být cool znamená být sám sebou
 
Protidrogová prevence: Být cool znamená být sám sebou
 
Protidrogová prevence: Být cool znamená být sám sebou
 
Protidrogová prevence: Být cool znamená být sám sebou
 
Protidrogová prevence: Být cool znamená být sám sebou
 
Protidrogová prevence: Být cool znamená být sám sebou
 
Protidrogová prevence: Být cool znamená být sám sebou
 
Protidrogová prevence: Být cool znamená být sám sebou
 
Protidrogová prevence: Být cool znamená být sám sebou
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti