Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Vzpomínání pro budoucnost

Žadatel:
Auslandsgesellschaft Deutschland e.V.
Steinstraße 48
D – 44147 Dortmund
http://www.auslandsgesellschaft-ggmbh.de/
zajic@auslandsgesellschaft.de
Partner projektu:
Střední škola techniky a služeb
třída Osvobození 60
CZ – 73506 Karviná
www.sstas-karvina.cz
 
Cíl projektu Žáci, kteří reprezentují několik národů, kultur a náboženství, se zabývají osudem Židů. Při koncertě prezentují písně Mordechaje Gebirtiga.
 

Tohoto mezinárodního hudebního workshopu se zúčastnili němečtí, čeští a slovenští žáci, kteří navštěvují poslední ročníky základních škol nebo učiliště. Nikdy neměli hudební výuku a mají jen minimální informace o moderních dějinách a osudech Židů. Žáci, kteří byli rovněž zástupci několika náboženství, se sešli v týdnu od 12. do 19. dubna 2015 u Biggesee (Severní Porýní-Vestfálsko, Německo), aby byli seznámeni s dějinami první poloviny 20. století.

Na příkladu krakovského básníka Mordechaje Gebirtiga se žáci naučili mnohé o židovské kultuře, navštívili synagogu ve Wuppertalu. Diskutovali s reprezentanty mládežnického parlamentu města Olpe a jako vrchol celého projektu předvedli sváteční a smuteční písně Mordechaje Gebirtiga, které se naučili s pomocí hudebníka Manfreda Lemma. Žáky také doprovodil vícečlenný orchestr.  

Žáci byli úmyslně vybráni tak, aby nešlo o gymnazisty a pocházeli z chudších obcí svých zemí. Podobného projektu by se mohli jinak jen těžko zúčastnit. Takto pro ně bylo přínosem nejen to, že se mohli mnohé dozvědět. Navíc v průběhu závěrečného koncertu překonali sami sebe, když vystoupili před publikem složeným z desítek lidí.

Pro všechny se jednalo o nezapomenutelný týden.

Fotky a video k nahlédnutní zde.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Vzpomínání pro budoucnost
 
Vzpomínání pro budoucnost
 
Vzpomínání pro budoucnost
 
Vzpomínání pro budoucnost
 
Vzpomínání pro budoucnost
 
Vzpomínání pro budoucnost
 
Vzpomínání pro budoucnost
 
Vzpomínání pro budoucnost
 
Vzpomínání pro budoucnost
 
Vzpomínání pro budoucnost
 
Vzpomínání pro budoucnost
 
Vzpomínání pro budoucnost
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti