Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Zapomenutá místa – regionu na stopě

Žadatel:
Hillersche Villa gGmbH
Klienebergerplatz 1
02763 Zittau
www.hillerschevilla.de
www.vergesseneorte.blog.de
Mail: p.weissig@hillerschevilla.de
Partner projektu:
Petra Zahradníčková
Praha / Nový Bor
zahradnickova.petra@gmail.com
 
Cíl projektu Mezinárodní setkání – výměna zkušeností a zážitků, otevření interkulturního rozhledu, vzbuzení zájmu o cizí jazyky, setkání s účastníky ze sousedních zemí a jejich kulturou, práce s médii a upevnění těchto všech zážitků pro své další vlastní myšlení, rozhodování a hodnocení okolního světa.
 

Projekt se konal v termínu 15.-19.08.2012 v Großhennersdorfu u Žitavy a zúčastnili se ho mladí lidé ve věku 18-30 let z Čech, Německa a Polska. První den využili účastníci k vzájemnému seznámení a poznání místa konání akce.

Následující dny pak probíhaly ve znamení mezinárodního setkání a uchopení tématu „Regionu na stopě“. Zpracování tématu bylo během setkání rozlišováno na přímé a nepřímé. Pod pojmem nepřímé rozumíme různé rozehřívačky, jazykové animace a další krátké impulsy. Přímé zpracování pak představovalo konkrétní uměleckou práci na starém statku v Großhennersdorfu a regionu Trojzemí (CZ, D, PL) v následujících dvou workshopech:

  1. Grafická a světelná dílna – účastníci se seznámili s možnostmi projektorů při osvícení fasády domu. Pohybovali se též v regionu Trojzemí, kde hledali vhodný materiál pro svoje prezentace. Pod slovem „materiál“ se skrývají fotografie či malé předměty, které byly použity buď přímo v plastické podobě nebo zalaminované.
  2. Obrazová a jazyková dílna – tento workshop kombinoval elementy filmu, zvuku, jazyka, hudby a textu. I zde v malých skupinkách objevovali účastníci okolí, tentokrát s videokamerou. Záběry pak byly kombinovány s mluvenými citáty a vlastními texty. Vznikly dva filmy, které jsou díky filmu, obrázkům, hudby a jazyka doslova „regionu na stopě“.

Čtvrtý den večer byl zakončen veřejnou prezentací výsledků obou workshopů na dvoře starého statku. Naši multimediální prezentaci si nenechalo ujít asi 100 diváků.

Závěrečný den sloužil k reflexi uplynulých dní. Účastnící měli poslední možnost k výměně zkušeností a též k podání feedbacku na organizátory.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
Zapomenutá místa – regionu na stopě
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti