Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
česky deutsch

Aktuell

Liste aktuell bewilligter Projekte

 
 

 

ČÍSLO / NUMMER

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

8_17_4457

4457

Divadlo v nové Evropě / Theater im neuen Europa

175 000

CZK

4_17_5135

5135

Česká účast na světové výstavě reformace ve Wittenbergu / Tschechische Beteiligung an der Weltausstellung Reformation in Wittenberg

160 000

CZK

1_17_5322

5322

Výměnný žákovský pobyt OBS " Am Lindhoop" Kirchlinteln - Základní škola Letovice    / Schüleraustausch OBS „Am Lindhoop" Kirchlinteln – Základní škola Letovice

3 000

EUR

8_17_5384

5384

Německo - český koncert 2017 Waldmünchen / Deutsch-tschechisches Konzert 2017 Waldmünchen

1 600

EUR

2_17_5388

5388

Česko – německé setkání žonglérů a kejklířů / Deutsch-Tschechisches Jonglier- und Gauklertreffen

2 800

EUR

5_17_5894

5894

MRZLICE - sborník věnovaný 10. výročí trvání česko německého partnerství a obci Mrzlice
 / Merzlitz - Sammelband wurde dem 10.Jahrestag der Tschechisch-deutschen Partnerschaft  und der Gemeinde Merzlitz gewidmet.

20 000

CZK

5_17_6044

6044

Edice druhého dílu rukopisu Soupisu historických a uměleckých památek okresu Litoměřice (okres Litoměřice) Vinzenze Luksche / Herausgabe des zweiten Teiles von der von Vinzenz Luksch verfassten Handschrift „Bestandsaufnahme der kunsthistorischen Denkmäler im Bezirk Leitmeritz“ (Bezirk Leitmeritz)

50 000

CZK

3_17_6171

6171

Návštěva Hasičů Kayna - společná oslava 130. let založení sboru Kayna a 50.let přátelství / Besuch der Feuerwehr Kayna – gemeinsame 130-Jahr-Feier des Feuerwehrkorps Kayna und 50-jähriges Freundschaftsjubiläum

63 000

CZK

6_17_6180

6180

Sportujeme jako partneři / Wir treiben Sport als Partner

22 000

CZK

2_17_6266

6266

Praha - srdce Evropy ve všech dobách / Prag – Herz Europas zu allen Zeiten

60 000

CZK

4_17_6332

6332

Pobyt na Mezinarodni letni  universite ve Fulde pro dva viteze literarni souteze, ktera se uskutecni na gymnaziu J. Jungmanna v Litomericich / Aufenthalt an der Internationalen Sommeruniversität (ISU) in Fulda für Gewinner des Literaturwettbewerbes am J.Jungmann Gymnasium in Leitmeritz/Litomerice

2 200

EUR

8_17_6447

6447

14. Int. Festival "Jazzový Most" z Prahy do EU 2017 / 14. Int. Festival "Jazz Brücke" von Prag in die EU 2017

100 000

CZK

3_17_6618

6618

23.SPOLEČNÉ HRANIČNÍ SLAVNOSTI LUBY - ERLBACH / 23. GEMEINSAMES GRENZFEST LUBY - ERLBACH

60 000

CZK

6_17_6665

6665

České a německé děti s novináři o krušnohorské tradici / Tschechische und deutsche Kinder über erzgebirgische und kirchliche Tradition

13 000

CZK

6_17_6702

6702

Mezinárodní umělecké léto mládeže 2017 / Internationaler Jugendkunstsommer 2017

12 000

CZK

6_17_6711

6711

Sklo a umění jako medium (prostředník) německo-českých vztahů / Glas und Kunst als Medium deutsch-tschechischer Beziehungen

3 750

EUR

3_17_6737

6737

Česko-německé dny v Trutnově 2017 / Deutsch-tschechische Tage in Trutnov 2017

120 000

CZK

4_17_6872

6872

BIENÁLE EXPERIMENTÁLNÍ ARCHITEKTURY / BIENNALE EXPERIMENTELLER ARCHITEKTUR

60 000

CZK

5_17_6952

6952

Arno Schmidt Republika učenců / Arno Schmidt Die Gelehrtenrepublik

50 000

CZK

5_17_7191

7191

Český překlad dvou publikací k 500. výročí začátku luterské reformace / Tschechische Übersetzung von zwei Publikationen zum 500. Jubiläum der Lutherischen Reformation

37 000

CZK

2_17_7299

7299

Do Německa na zkušenou II / Nach Deutschland zur Erfahrung II

29 056

CZK

2_17_7321

7321

Česko-německý školicí seminář pro dobrovolníky / Deutsch-tschechisches Schulungswochende für Ehrenamtliche

41 150

CZK

1_17_7323

7323

Česko-německá dětská víkendovka v Ústí nad Labem / Deutsch-tschechisches Kinderwochenende in Ústí nad Labem

550

EUR

5_17_7326

7326

Slovník německy píšících spisovatelů / Lexikon der deutschsprachigen Schriftsteller

100 000

CZK

5_17_7371

7371

Vydání knihy Reinera Stacha Kafka 3 - Roky poznání (1916 - 1924) / Herausbage des Buches Reiner Stach Kafka 3. Die Jahre der Erkenntnis (1916 - 1924)

80 000

CZK

3_17_7400

7400

Setkání členů Sboru dobrovolných hasičů z Hati a německého Quellendorfu  u příležitosti 40.výročí partnerství / Feierlichkeiten „40 Jahre Freundschaft FF Hať – FF Quellendorf"

70 000

CZK

6_17_7423

7423

Vzpomínání: česko-německá historie / An_Denken: Tschechisch-Deutsche Geschichte

4 415

EUR

8_17_7424

7424

Zrcadlení Německa / Deutschland Spiegelungen

2 100

EUR

8_17_7445

7445

Kredenc / Kredenc

90 000

CZK

4_17_7455

7455

Česko-německý kulturní a setkávací týden "Rohrské léto" 2017 / Deutsch-Tschechische Kultur- und Begegnungswoche "Rohrer Sommer" 2017

6 000

EUR

2_17_7461

7461

Kultura mladých lidí v Čechách a v Německu / Jugendkulturen in Tschechien und Deutschland

3 700

EUR

6_17_7490

7490

Mladí Češi a Němci o sobě ..... tentokrát na horách a na vodě / Junge Tschechen und Deutsche über sich selbst ..... diesmal auf dem Wasser und in den Bergen

40 000

CZK

2_17_7509

7509

Studijní rok: Česká žákyně v Osnabrücku / Gastschuljahr: Tschechische Schülerin in Osnabrück

29 700

CZK

1_17_7510

7510

Hudba bez hranic III / Musik ohne Grenzen III

43 000

CZK

5_17_7512

7512

19. Mezinárodní výtvarné sympozium NÁHODA - ZUFALL / 19. Internationales bildendes symposium ZUFALL - NÁHODA

50 000

CZK

6_17_7554

7554

Výměnný pobyt mládeže Horní Čermná - Edertal-Affoldern / Jugendaustauschaufenthalt Horní Čermná - Edertal-Affoldern

90 000

CZK

1_17_7571

7571

Česko-německý den v Kutné Hoře / Tschechisch-deutscher Tag in Kutna Hora

37 000

CZK

1_17_7573

7573

Tandemové soustředění zrakově postižených / Tandem Camp für Sehbehiderten

100 000

CZK

5_17_7578

7578

VIII. EVROPSKÉ SYMPOZIUM - THURNAU / VIII. EUROPA-SYMPOSIUM-THURNAU

3 500

EUR

8_17_7589

7589

České hudební léto ve Wurzu - od Reformace ke světové premiéře / Tschechischer Musiksommer in Wurz - Von der Reformation bis zur Welturaufführung

4 200

EUR

4_17_7604

7604

Sudetští Němci: So geht Verständigung_dorozumění.
 / Die Sudetendeutschen: So geht Verständigung_dorozumění.

25 000

EUR

2_17_7606

7606

Voda - zdroj života a hospodářský a volnočasový faktor / Wasser - Quelle des Lebens, Wirtschafts- und Freizeitfaktor

20 946

CZK

6_17_7607

7607

Porovnání duálního vzdělávání v Fritzláru (Hesensko) s  školním vzděláváním učňů v Kamenici nad Lipou (Vysočina) / Vergleich der dualen Ausbildung in Fritzlar (Hessen) mit der Vollschulausbildung in Kamenice nad Lipou (Vysochina)

2 400

EUR

1_17_7613

7613

Společný letní tábor hasičské mládeže měst Nýřany a Zeulenroda-Triebes v době od 13.07.2017 do 16.07.2017 / Gemeinsames Jugendfeuerwehr- und Feriencamp der Städte Nýrany und Zeulenroda-Triebes in der Zeit vom 13.07.2017 bis 16.07.2017

1 948

EUR

6_17_7615

7615

Dresjovice - because we are neighbours / Dresjovice - because we are neighbours

4 610

EUR

2_17_7618

7618

25 let sportovního přátelství - s fotbalem konáme dobro! / 25 Jahre Sportsfreundschaft - mit Fußball Gutes tun!

1 600

EUR

8_17_7619

7619

Museum "Bimšvenc" / Museum "Räuberhauptmann Wenzel Kummer, der Böhmische Wenzel"

80 000

CZK

4_17_7620

7620

Porous Borders - Transforming Processes in Scenography / Porous Borders - Transforming Processes in Scenography

4 000

EUR

6_17_7621

7621

Žijeme v mediální realitě.
Zajímejme se, poznávejme, orientujme se, buďme kritičtí, buďme kompetentní! / Wir leben in einer medialen Welt.
Lasst uns Interesse zeigen, kennenlernen, vertraut machen, seien wir kritisch, seien wir kompetent.

233 000

CZK

4_17_7623

7623

Brigitte - Loitzské oratorium v sedmi obrazech
pro poloscénické a koncertní provedení / Brigitte – Ein Loitzer Oratorium in sieben Szenen
für eine halbszenische und konzertante Aufführung

50 000

CZK

6_17_7631

7631

Neuvíznout v pavučině / Nicht im Spinnennetz hängen bleiben

160 000

CZK

6_17_7634

7634

německo-český hasičský tábor pro mládež v Burgstädt 2017 / deutsch-tschechisches Jugendfeuerwehrlager Burgstädt 2017

3 500

EUR

2_17_7636

7636

Jam.Days  / Jam.Days

60 000

CZK

4_17_7637

7637

1. Letní škola v Lipsku: Identity ve středoevropském trojzemí Německo – Polsko – Česko; 18.-28.09.2017 / 1. Leipziger Sommerschule: Identität(en) im mitteleuropäischen Dreiländereck Deutschland - Polen - Tschechien; 18.-28.09.2017

3 400

EUR

4_17_7642

7642

Shared Cities: Creative Momentum (česko-německá spolupráce) / Shared Cities: Creative Momentum ((deutsch-tschechische Mitarbeit)

160 000

CZK

2_17_7643

7643

Dobrovolnictví nezná hranice / Freiwilligendienst kennt keine Grenzen

14 000

CZK

6_17_7647

7647

Po stopách společné historie / Pragfahrt

50 000

CZK

6_17_7649

7649

V lese nevidíme žádné hranice – pouze v hlavách je musíme ještě odbourat / Im Wald sieht man keine Grenzen - nur in den Köpfen müssen wir sie noch abbauen

5 000

EUR

4_17_7650

7650

Osudy Němců z Jizerských hor v letech 1969 - 1989 / Schicksale der Deutschen aus dem Isergebirge in den Jahren 1969 bis 1989

69 500

CZK

4_17_7651

7651

OTŘESY / ERSCHÜTTERUNGEN

2 400

EUR

5_17_7652

7652

ZDALEKA-ZBLÍZKA / VON WEITEM-VON DER NAHE

2 000

EUR

1_17_7653