Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
česky deutsch

Aktuelle Projektbewilligungen

Liste aktuell bewilligter Projekte

Normal 0 21 ČÍSLO / NR. ID NÁZEV / TITEL ČÁSTKA / SUMME 5_16_4568 4568 Knižní publikace "Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve dvacátém století" / Buchpublikation "Cizí i blízcí.

mehr »

Liste aktuell bewilligter Projekte

ČÍSLO / NUMMER ID NÁZEV / TITEL ČÁSTKA / SUMME 8_16_4959 4959 Klenová → Art ← Schwandorf / Klenova → Art ← Schwandorf 60 000 CZK 5_16_5198 5198 Drážďanská cena
mehr »
 
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds