Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Průběžná a závěrečná zpráva

 
 

Průběžné a závěrečné zprávy se fondu překládají on-line, prostřednictvím k tomu určeného formuláře. Nemáte-li potřebné technické vybavení na vytvoření elektronických kopií účetních dokladů nebo je těchto dokladů velké množství, lze je po vyplnění on-line formuláře poslat fondu vytištěné poštou. 

Informace o typech a termínech zpráv vyžadovaných pro daný projekt jsou uvedeny v oddíl III., bodu E smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.

Průběžná zpráva obsahuje:

  • Tabulkový přehled vyúčtování dosud vyplacených prostředků, zpracovaný prostřednictvím on-line formuláře 
  • Příslušné účetní doklady a doklady o uskutečněných platbách (viz také  vyúčtování příspěvku

Závěrečná zpráva obsahuje:

  • Tabulkový přehled vyúčtování příspěvku, popřípadě jeho poslední splátky, zpracovaný prostřednictvím on-line formuláře
  • Příslušné účetní doklady a doklady o uskutečněných platbách (viz také  vyúčtování příspěvku
  • Obsahovou zprávu
  • Dokumentační přílohy obsahové zprávy

Obsahová zpráva obnáší shrnutí a vyhodnocení realizovaného projektu. Musí být napsána v češtině nebo v němčině a její rozsah činí minimálně jednu normostranu (1 800 zn.). Struktura zprávy je popsána v on-line formuláři.

Dokumentační přílohy obsahové zprávy zahrnují především následující materiály (viz také pokyny k publicitě projektu):

  • Tiskové ohlasy: kopie článků z novin a internetu, televizní a rozhlasové pořady                              
  • Fotografie, videomateriál, plakáty                        
  • Výpovědi účastníků

Podpořené publikace zašlete fondu poštou či je osobně předejte v sekretariátu fondu ve dvou exemplářích.

Způsob předložení průběžné či závěrečné zprávy:

Přihlašte se prosím do on-line účtu, pod nímž je veden projekt, který má být vyúčtován. Kliknutím na ikonu „€ – Vyúčtování“ vpravo na řádku s projektem otevřete příslušný formulář. Pracujte pokud možno s aktualizovanými verzemi běžných prohlížečů (Internet Explorer, Chrome, Firefox nebo Opera), nejlépe s Google Chrome. Podrobné informace o dalším postupu naleznete přímo v on-line formuláři. Zde vstoupíte do on-line systému.

Pouze v případě, že jste k danému projektu již předložil/a průběžnou zprávu na excelovém formuláři, vyúčtujte i další části příspěvku tímto způsobem (tzn. „na papíře“). Tento postup prosím předem konzultujte s příslušným referentem nebo referentkou, kteří Vám poradí i s dalšími otázkami týkajícími se on-line vyúčtování a v případě potřeby Vás spojí s naší technickou podporou.

 

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti