Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přes 60 milionů eur na zhruba 11 000 projektů.

více
 
 
 

Speciální výzvy

Téma roku 2019
Pojď do toho! Překonávání dělících linií ve společnosti

Podporu až do výše 70% v roce 2019 mohou získat projekty, které se zabývají dělícími liniemi uvnitř obou společností anebo které vzníkají ve spolupráci s novými aktéry.

více
Začínáme!

Pro nová či obnovená projektová partnerství nabízíme zjednodušený program podpory Začínáme!.

více
�esky deutsch
15 Projekt měsíce

června:Společné praktikum zeměměřictví a kovářství

Místo ke konkurenci raději k odborné spolupráci!

více

května:dasFest: Česko-německá sousedská slavnost v Plzni

Dobré sousedství v sobě spojuje nejenom práci, ale také zábavu!

více

dubna 2019:Circus Sonnenstich na Jatkách78

Divadlo bez bariér, které pomáhá s osvětou ožehavých společenských témat a podporuje inkluzi

více

březen 2019:Knižní veletrh v Lipsku

Česko-německý fond budoucnosti se jako jeden z nejvýznamnějších partnerů prezentace České republiky podílel na knižním veletrhu v Lipsku s řadou doprovodných akcí v rámci festivalu „Lipsko čte“.

více

února 2019:Studentský výměnný program Příbram – Lachendorf: Vzpomínky a vize budoucnosti

Od roku 2013 se koná mezi gymnázii Lachendorf a Příbram studentská školní výměna. Ohlednutí za minulými ročníky a vize do budoucnosti.

více

ledna 2019:Akce Kámen

Inscenace Floriana Fischera „Akce Kámen“ se na základě stejnojmenné akce československé tajné policie (StB) z let 1948–1951 zabývá dnes obzvlášť důležitou otázkou: Jak odlišit skutečnost od fikce?

více

prosince 2018:Reiner Stach: „Kafka 3 - Roky poznání (1916 - 1924)“

Reiner Stach nabízí i v posledním dílu Kafkovské biografie vnímavou studii výjimečného člověka a zároveň barvité a hutně vyprávěné panorama doby.

více

listopadu 2018:Setkávat se je snadné

Studenti z pražského gymnázia Na Pražačce a jejich vrstevníci z německého gymnázia v Delbrücku se zapojili do oslav Sametové revoluce poněkud nekonvenčním způsobem, a to jako účastníci satirického karnevalového průvodu.

více

října 2018:Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze

Výstava reflektovala jazykem současného umění 80. výročí Mnichovské dohody. Nesnažila se o konkrétní historický výklad, ale pokoušel se analyzovat „mnichovský mýtus“ a nahlédnout jeho význam z různých perspektiv současnosti.

více

září 2018:Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace

Konec „Pražského jara“ znamenal pro československou společnost zásadní řez. Jako „Projekt měsíce“ výjimečně prezentujeme hned dvě knihy, které se slovem i obrazem zabývají událostmi i důsledky roku 1968 v Československu.

více

srpna 2018:„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera

Networking v regionu trojzemí: Na představení Vampýr 3.0  se podílelo více než sto amatérských a profesionálních umělců z Německa, České republiky a Polska.

více

července 2018:Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?

Hlavním tématem setkání české a německé mládeže partnerských měst Grabow a Říčany bylo, jak se mohou mladí lidé podílet na veřejném životě. Po vzájemných rozhovorech účastníci na konci týdne představili na společném plakátě, o kterých tématech by rádi spolurozhodovali a zejména, jak si představují svou budoucnost.

více

června:Společné praktikum zeměměřictví a kovářství

Místo ke konkurenci raději k odborné spolupráci!

více
 
Česko-německý fond budoucnosti