Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

„Jako by se to všechno stalo včera“. Česko-německý fond budoucnosti vydává k poctě obětem nacismu esej Radky Denemarkové s fotografiemi Karla Cudlína

V Praze, 15. října 2021 - Ačkoli od konce 2. světové války uplynulo více než tři čtvrtě století, dosud žijí její svědci, kteří mohou doložit svým osobním svědectvím tehdejší hrůzy. Česko-německý fond budoucnosti oslovil téměř tisíc přeživších nacistické persekuce s výzvou, aby svěřili své osobní vzpomínky a životní kréda.
více
 
Česko-německý fond budoucnosti