Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německý fond budoucnosti vyhodnocuje mimořádný program ke koronavirové krizi

 
 

 

(Praha) V souvislosti s koronavirovou pandemií uvolnil Česko-německý fond budoucnosti částku ve výši takřka 11 milionů korun, aby pomohl snížit dopady krize na českou a německou společnost a také na vzájemné vztahy. Finanční podpora byla rozdělena mezi 96 subjektů: poskytovatele sociálních a zdravotních služeb v pohraničí, organizace pečující o oběti nacismu a také instituce a jednotlivce, které se dlouhodobě angažují ve zlepšování česko-německých vztahů a v důsledku neočekávané situace se dostali do finančních obtíží. Mimořádný program se setkal s velmi příznivou odezvou, v důsledku čehož byly původně vyčleněné prostředky v průběhu realizace navýšeny o milion korun. 

„Naše kulturní centrum žije z česko-německých setkávání. Když ta se nekonají, je celá naše existence ohrožena. Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti využijeme na úhradu nájmů, energií a platy zaměstnanců,“ uvádí Lenka HolíkováKulturního centra Řehlovice.

Kulturní centrum, které je místem setkávání a vzájemné inspirace českých a německých umělců již dvacet let, získává v běžných časech finance na svou činnost z realizovaných projektů, z pronájmů, využívá pomoc zahraničních dobrovolníků. Všechny tyto zdroje v době pandemie padly, čímž se jinak vitální organizace dostala do vážných problémů. Právě takovýmto „stavitelům mostů“ chtěl Fond budoucnosti pomoci nelehké období překlenout. Na německé straně se příjemcem podpory stala mj. berlínská Akademie staré hudby. „Kvůli koronavirové krizi jsme přišli o řadu projektů. Celkem jejich výpadek představuje propad příjmů až ve výši jednoho milionu euro,“ počítá ztráty manažer souboru Uwe Schneider. Věhlasný ansámbl se skládá z více než tří desítek hudebníků a věnuje se zejména interpretaci barokní hudby.

Druhou oblastí, kam pomoc Fondu budoucnosti cílila, byly sociální a zdravotní projekty v pohraničí.

Spektrum podpořených aktivit bylo velmi pestré a zahrnovalo šití roušek, obstarávání ochranných prostředků, podporu dětí, které se nemohly zapojit do domácího vzdělávání, ale také zajištění stabilnějšího internetového připojení a kulturního a společenského programu pro seniory v domovech důchodců. Fond budoucnosti podpořil také provoz informačního servisu pro pendlery, kteří se uzavřením hranic dostali do obzvlášť náročné životní situace. Více než 14 000 osob pracujících v zahraničí mělo díky němu možnost sdílet aktuální informace. 

Ačkoliv pomoc fondu v případě tohoto programu nebyla podmíněna realizací společné česko-německé aktivity, západočeské organizaci KOS se podařilo reagovat na potřebu ochrany obyvatelstva nejen v Česku, ale také v Bavorsku. „V určitém okamžiku jsme si všimli, že v některých sociálních zařízeních v Německu roušky chybí. Bylo proto naprosto přirozené, že jsme začali pracovat přeshraničně. Díky spolupráci s německým partnerem jsme si pohlídali, aby se ochranné prostředky dostaly potřebným a zdarma,“ uvádí Lucie Poláková, která v době krize koordinovala šití a distribuci roušek dobrovolníky. Velmi spontánně na krizi dovedl zareagovat také spolek Oberstübchen z bavorského Regenu: z kulturní instituce se během několika momentů proměnil v místo, které potřebným pomáhalo se zajištěním potravin.

Poslední oblastí, kam prostředky z fondu šly, byla pomoc organizacím pečujícím o oběti nacismu. V České republice žije ještě několik stovek osob, které přežily nacistický teror. S ohledem na svůj věk patří mezi nejohroženější skupiny obyvatelstva. Svou podporou Fond budoucnosti usnadnil činnost organizací věnujícím se židovským i romským přeživším holocaustu, ale také Centru pomoci Paměti národa. "Zpočátku byl největší zájem o ochranné pomůcky. Dnes naši dobrovolníci zajišťují především nákupy, vyzvedávání léků a pomoc v domácnostech. V několika případech jsme zajišťovali odbornou psychologickou pomoc pro lidi, kteří trpěli depresemi a úzkostí. Řada kontaktovaných lidí ale byla vděčná prostě jen za vytrhnutí z izolace a možnost si s někým aspoň telefonicky popovídat." uvedl Jan Polouček z organizace Post Bellum, která centrum koordinuje.

Během karantény došlo k silnému útlumu společenského a ekonomického života, ale občanská společnost v obou našich zemích letargii nepropadla. Naopak znovu dokázala svoji nezastupitelnou roli i v takovéto výjimečné situaci. Všem děkujeme a už se těšíme, jak tuto zkušenost společně přetavíme v oživení našeho sousedství i v radost ze zdánlivě samozřejmých věcí!,“ uvedli Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti.

 

Další informace k mimořádně podpoře fondu během koronavirové krize:

  • podpora obětem nacismu (tisková zpráva z 18.5.2020)
  • podpora organizacím poskytujícím zdravotní a sociální péči v příhraničí
    (tisková zpráva z 26.5.2020)
  • podpora česko-německým "stavitelům mostů" (tisková zpráva z 3.6.2020)

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis

Email: silja.schultheis@fb.cz
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti