Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

#DerDieDas: V PRAZE PROBĚHL VZDĚLÁVACÍ MARATON ZA LEPŠÍ VÝUKU NĚMČINY

 
 

 

Tisková zpráva k pětidennímu vzdělávacímu maratonu němčiny


22|05|2023 – V pražském Goethe-Institutu se ve dnech 16. až 20. května konal jazykový vzdělávací maraton na podporu němčiny nazvaný #DerDieDas. Stovky českých pedagogů a pedagožek, ať již současných či budoucích, studentů němčiny, žáků, kulturních aktérů a především odborníků na jazykové vzdělávání absolvovaly program, který pro ně připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Česko-německý fond budoucnosti, Goethe-Institut, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM, DAAD a projekt Do Německa na zkušenou.

Součástí #DerDieDas byla Konference k podpoře výuky německého jazyka v České republice. Na 170 účastníků se fyzicky i online pohroužilo do více než třicetibodového programu, v jehož rámci získali konkrétní informace např. o metodické a finanční podpoře výuky němčiny, dozvěděli se více o konceptu pedagogických praxí a dalších nástrojích pro vzdělávání budoucích učitelů. Nechyběly ani zkušenosti studentů a sdílení dobré praxe, které nabídly i další programové body: DeutschAttrAKTIV, neboli seminář Atraktivní němčina pro budoucí učitele němčiny pořádaný DAAD a Goethe-Institutem, či školení referentů studentské iniciativy Do Německa na zkušenou.

Ani jsme netušili, jak aktuální naše společná akce #DerDieDas bude. Odborná i celospolečenská debata týkající se zachování povinného druhého cizího jazyka v základním vzdělávání opět kulminuje. I tento vzdělávací maraton přinesl řadu argumentů pro udržení současného rámce a zároveň pro hledání nových cest k atraktivnějšímu a šířeji zaměřenému pojetí výuky cizích jazyků. Cíl máme všichni společný: zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí pro aktivní občanský, profesní i osobní život a snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Přes oslabování výuky cizích jazyků – a o němčině to platí především – pak cesta k tomuto cíli jistě nevede. Věříme proto, že tato perspektiva v postoji ministerstva školství nakonec převáží a povinný druhý cizí jazyk zůstane zachován,“ říká ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek.

Podobně argumentuje i Lucie Tarabová, ředitelka  Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM: „V rámci #DerDieDas jsme oslavili deset let trvání projektu Němčina nekouše, který prostřednictvím jazykových animací motivuje žáky k výuce němčiny na ZŠ. Za 10 let jsme motivovali k výuce němčiny na 80 448 žáků. Věříme, že německý jazyk má mít v českém vzdělávání svůj prostor, a proto se zasazujeme o zachování druhého cizího jazyka jako povinného. Znalost jazyka sousedů je přidanou hodnotou pro budoucí nejen profesní život žáků, proto by každý žák v České republice měl mít možnost se s němčinou ve vzdělání aktivně setkat,“  komentuje Lucie Tarabová.

Více se o maratonu #DerDieDas dozvíte na www.goethe.de/cesko/derdiedas.

 

Bližší informace:

Tomáš Moravec
Goethe-Institut
Tel.: +420 721 434 624
tomas.moravec@goethe.de
https://www.goethe.de/

Silja Schultheis
Česko-německý fond budoucnosti
Tel. +420 737 505 790
Silja.schultheis@fb.cz
www.zukunftsfonds.cz

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti