Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Jazyk sousedů v originále

Česko-bavorský stipendijní program pro jazykovou asistenci v sousední zemi


(Praha/Mnichov)  Česko-německý fond budoucnosti, Bavorská státní kancelář ve spolupráci s Bavorským ministerstvem pro vyučování a kultus a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašují nový pilotní program pro jazykovou asistenci v sousední zemi.

Od 1. září bude každoročně v závislosti na délce stipendijního pobytu udělováno osm až dvacet stipendií studentům z České republiky a Bavorska, kteří budou jako rodilí mluvčí po dobu několika měsíců podporovat výuku němčiny nebo češtiny ve školách v příslušné sousední zemi.

„Vzájemné porozumění posiluje základ pro vzájemné pochopení. Odstraňováním jazykové bariéry dále rozšiřujeme česko-bavorskou spolupráci. Spojili jsme se proto s našimi partnery v České republice a společně zahájili tento hodnotný program,“ zdůrazňuje bavorská ministryně pro evropské záležitosti Melanie Huml.

„Podpora jazyka je pro nás ve Fondu budoucnosti od počátku velmi důležitým úkolem, který podporujeme velmi komplexně prostřednictvím různých možností financování. Přeshraniční spolupráce bohužel kvůli jazykové bariéře často zůstává spíše na povrchu. To potvrdil i náš nejnovější výzkum v pohraničí. Jazykové asistenty proto vnímáme jako ambasadory porozumění a stipendijní program jako pilotní projekt, který bychom v budoucnu rádi rozšířili o další spolkové země," zdůrazňují Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti.

Program je konkrétně zaměřen na bavorské vysokoškolské studentky a studenty, kteří by jako jazykoví asistenti rádi posílili výuku němčiny na českých školách, a naopak na studentky a studenty českých vysokých škol, kteří budou jako rodilí mluvčí podporovat výuku češtiny v Bavorsku.

Délka stipendijního pobytu se může pohybovat v rozmezí od 3 do 10 měsíců, výše měsíční stipendijní podpory činí 850 EUR.

Program se opírá o reciprocitu a bude realizován v úzké spolupráci mezi třemi zúčastněnými institucemi. Česko-německý fond budoucnosti přitom převezme financování a výběr bavorských stipendistů, zatímco Bavorská státní kancelář ve spolupráci s Bavorským ministerstvem pro vyučování a kultus zajistí výběr a financování českých jazykových asistentů v bavorských školách. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR pomůže s hledáním zapojených škol a osloví potenciální uchazeče na českých vysokých školách.

 „Velmi vítáme tento nový impuls, aby výuka sousedního jazyka ve třídě byla ještě atraktivnější díky zapojení mladých, motivovaných rodilých mluvčích. A těší nás inovativní přístup tohoto programu, díky němuž budou na českých školách poprvé působit i bavorské studentky a bavorští studenti a nejen naopak české studentky a čeští studenti v Bavorsku,“ zdůrazňuje český ministr školství Petr Gazdík.

„Program jazykové asistence je pro všechny velkým přínosem. Pro studující představuje asistentská stáž možnost intenzivního zvýšení kvalifikace v oblasti jazyka a pedagogické praxe. V hostitelských školách budou žákyně a žáci profitovat
z jazyka rodilých mluvčích v originále, kteří jako mladí ambasadoři ve výuce velmi autenticky přiblíží sousední zemi,“
vysvětluje prof. dr. Michael Piazolo, bavorský státní ministr pro vyučování a kultus.

Kromě zprostředkování jazyka má program také podporovat networking a další vzdělávání, a proto bude doprovázen společnými setkáními a výměnou zkušeností mezi studujícími z Bavorska a České republiky.

Zájemci z Bavorska se mohou do programu hlásit od 15. dubna do konce května prostřednictvím webové stránky Česko-německého fondu budoucnosti. Zájemci z České republiky se mohou obrátit na Bavorské ministerstvo pro vyučování a kultus.

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis

E-mail: silja.schultheis@fb.cz

Tel.: +420 737 505 790

www.zukunftsfonds.cz

 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti