Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Tisková zpráva, 15. května 2013

Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl
na nové kvalitě česko-německých vztahů“

Předseda Spolkového sněmu Lammert a český ministr zahraničí Schwarzenberg ocenili práci Česko-německého fondu budoucnosti u příležitosti 15. výročí jeho založení.

(Berlín) V úterý se konalo slavnostní setkání k 15. výročí založení Česko-německého fondu budoucnosti v prostorách Parlamentní společnosti (Parlamentarische Gesellschaft) v Berlíně. Pod záštitou předsedy Spolkového sněmu Norberta Lammerta se sešlo na 150 hostů z politické sféry i občanské společnosti, aby si připomněli, čeho bylo v česko-německých vztazích společnými silami dosaženo, a zároveň shrnuli budoucí úkoly. Norbert Lammert ve svém slavnostním projevu vyzdvihl spolupráci mezi vládami a parlamenty České republiky a Německa a „stále se rozšiřující platformu občanských aktivit“. Právě mnohostranné propojení těchto tří úrovní považuje za „skutečný úspěch Česko-německého fondu budoucnosti a Česko-německého diskusního fóra“. Na tomto úkolu, jak uvedl, je třeba pracovat i v příštích letech.

Ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg ještě před samotnou akcí sdělil v rozhovoru s novináři, že Česko-německý fond budoucnosti má „obrovský podíl“ na tom, že česko-německé vztahy jsou hodnoceny jako velmi dobré. Vlády mohou uzavírat smlouvy, ale tyto „musejí být naplňovány životem, a to by bez Česko-německého fondu budoucnosti nebylo možné, jelikož díky němu byla nastolena také široká společenská diskuse“, dodal Schwarzenberg. V následujícím slavnostním projevu zmínil ministr zahraničí, že „právě v době, kdy je častěji zmiňováno slovo euro než Evropa, měli bychom si toho být lépe vědomi. A snad právě Diskusní fórum a Fond budoucnosti mohou být inspirací pro Evropu“.

Kristina Larischová, předsedkyně správní rady Česko-německého fondu budoucnosti, zdůraznila ve svém uvítacím projevu, že během uplynulých 15 let se díky podpoře Fondu budoucnosti uskutečnilo na 7 500 česko-německých partnerských projektů. U projektů, které se opírají o dobrou vůli mnoha stran, „není nic samozřejmého a automatického“. Proto je třeba „do úspěšných projektů dlouhodobě investovat“, uvedla Larischová.

Na začátku slavnostního setkání uctili přítomní minutou ticha v neděli zesnulého parlamentního státního tajemníka Dr. Maxe Stadlera. Jak prohlásil český předseda Česko-německého diskusního fóra Luděk Sefzig, angažoval se Max Stadler, naposledy ve své funkci spolupředsedy Diskusního fóra, jako málokdo jiný ve prospěch česko-německých vztahů.

Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
Schwarzenberg a Lammert: „Fond budoucnosti má obrovský podíl na nové kvalitě česko-německých vztahů“
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti