Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam schválených projektů

 
 

ČÍSLO / NR.

ID

NÁZEV /  TITEL

ČÁSTKA / SUMME

3_23_6255

6 255

Konečně zase spolu! / Endlich wieder zusammen!

77 255

CZK

5_23_7022

7 022

Sborník z konference: Německo-česko-židovské vztahy 1938-2020 / Tagungsband: Deutsch-tschechisch-jüdische Beziehungen 1938-2020

2 000

EUR

4_23_9500

9 500

Pobyt na internacionální letní universitě ve Fuldě pro vitěze soutěže na Gymnaziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích  / Aufenthalt an der Internationalen Sommeruniversität(ISU) in Fulda für die Gewinner des Literaturwettbewerbs am J.Jungmann Gymnasium in Litomerice

3 000

EUR

6_23_9617

9 617

"Sdílené dějiny – společné cesty (2)" / „Geteilte Geschichte(n) – Gemeinsame Wege (2)“

14 500

EUR

2_23_10428

10 428

Němčiny se nebojíme, do světa za poznáním vyrazíme. / Wir haben keine Angst vor Deutsch und gehen in die Welt, um Wissen zu erlangen.

77 600

CZK

6_23_10604

10 604

Rukou místo nohy / Mit Hand statt Fuß

14 000

EUR

2_23_11284

11 284

Rodiny spolu 2023 / Familientreffen 2023

170 000

CZK

3_23_11496

11 496

Festivalová spolupráce United Islands of Prague a c/o Pop  / Festivalkooperation United Islands of Prague und c/o Pop

340 000

CZK

5_21_11532

11 532

Pavla Plachá - Zpřetrhané životy, Československé ženy v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrück / Paula Plachá - Zerrissene Leben, Tschechoslowakinnen im nationalsozialistischen Frauenkonzentrationslager Ravensbrück

150 000

CZK

6_23_11638

11 638

OnlineChallenge 2023 Work-Life-Balance

 / OnlineChallenge 2023 Work-Life-Balance

178 000

CZK

2_23_12226

12 226

Partnerství škol / Schulpartnerschaft

112 500

CZK

2_23_12227

12 227

Mezinárodní kompetence a odborná orientace v zahraničí / Interkulturelle Kompetenz und berufliche Orientierung im Ausland

49 000

CZK

8_23_12321

12 321

Literatur und Kunst im Dialog / literatura a umění v dialogu

12 000

EUR

6_23_12492

12 492

Výměnný pobyt Praha - Ebern / Schüleraustausch Prag - Ebern

57 950

CZK

5_23_12681

12 681

Hranice hoří / Die Grenze brennt

45 000

CZK

8_23_12774

12 774

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2023 / Orgelmeisterkurs in Úterý 2023

66 000

CZK

5_23_12835

12 835

Česko-německý salon, Praha, červen 2023 / Tschechisch-deutscher Salon, Prag, Juni 2023

35 000

CZK

2_23_12849

12 849

KONEČNĚ ZASE SPOLU - TENTOKRÁT PUTOVÁNÍ PO ZÁPADNÍCH ČECHÁCH / ENDLICH WIEDER ZUSAMMEN - DIESMAL WANDERN IM WESTBÖHMEN

78 200

CZK

4_23_12943

12 943

Zaniklá Šumava - společná historie očima studentů z Čech a Bavorska 2023 / Der verschwundene Böhmerwald - eine gemeinsame Geschichte mit den Augen von Schülern aus Böhmen und Bayern 2023

350 000

CZK

6_23_12950

12 950

BerufsCheck / BerufsCheck

150 000

CZK

6_23_12961

12 961

Dřevo - materiál pro budoucí generace Evropy
 / Holz - Material für zukünftige Generationen Europas

90 150

CZK

6_23_12994

12 994

Znovu spolu / Wieder zusammen

80 000

CZK

6_23_12997

12 997

Německo-český turnaj ve vybíjené / Deutsch-Tschechisches Völkerballturnier

6 500

EUR

5_23_13011

13 011

Plavba záchrany - Deník uprchlíka Ladislava Weinera z parníku Pentcho (1940-1943) / Die rettende Fahrt - Das Flüchtlingstagebuch Ladislav Weiners vom Dampfer Pentcho (1940-1943)

80 000

CZK

8_23_13027

13 027

CRLIKAT
Umění z ptačí perspektivy / GEZWITSCHER
Kunst aus der Vogelperspektive

9 500

EUR

5_23_13031

13 031

Vera Trnka: Thomas Haas. Šťastný sirotek / Vera Trnka: Thomas Haas. Der glückliche Waise

3 500

EUR

2_23_13054

13 054

Výměnný program s partnerskou školou Gymnasium Einsiedel v roce 2023 / Schüleraustausch mit der Partnerschule Gymnasium Einsiedel im Jahr 2023

163 900

CZK

6_23_13055

13 055

Změněný svět - mladí podávají svědectví a zprávu o době Corona-Pandemie / Veränderte Welt - jugendliche Zeitzeugen berichten von der Corona-Pandemie

7 000

EUR

6_23_13065

13 065

AHOJ Festival - Setkání v srdci Trojzemí / AHOJ Festival - Begegnungen in der 3Länderregion

11 750

EUR

5_23_13066

13 066

ViceVersa Česko-německá překladatelská dílna  / ViceVersa Deutsch-Tschechische Übersetzungswerkstatt

5 300

EUR

6_23_13067

13 067

Svět se změnil – co my na to?
Digitální svět a dopad pandemie na výuku a mezilidské vztahy: NE agresi, fake news, kyberšikaně. Co musí škola a digitální výuka v moderní době zvládnout?  / Veränderte Welt - Wie gehen wir damitu um? Die digitale Welt und die Schule - was muss geleistet werden?

103 968

CZK

6_23_13068

13 068