Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

„Společně jsme silnější“ – Češi a Němci čerpají inspiraci z Tématu roku vyhlášeného Fondem budoucnosti

Fond podpoří 197 nových česko-německých projektů

Tisková zpráva, 22. března 2023

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti opět uvolnil finanční prostředky ve výši přes 31,4 mil. Kč na podporu spolupráce české a německé občanské společnosti. Správní rada fondu dala ve středu zelenou 197 novým česko-německým projektovým záměrům. Na začátku zasedání v pražském Černínském paláci pozdravil všechny přítomné český ministr zahraničí Jan Lipavský, večer pak byla správní rada na pozvání velvyslance Andrease Künneho hostem na německém velvyslanectví v Praze.

„Jsme velmi rádi, že jsme tentokrát mohli schválit bezmála 200 projektů – jedná se o největší počet od počátku pandemie a jsme přesvědčeni, že neomezené spolupráci mezi Čechy a Němci už nebude stát nic v cestě,“ zdůraznili Rita Hagl-Kehl a Jindřich Fryč, oba spolupředsedové správní rady.

Velmi mnoho předložených česko-německých projektů, zhruba jedna čtvrtina, tentokrát navazuje na Téma roku vypsané Fondem budoucnosti na rok 2023: „Jak se z toho nezbláznit – společně jsme silnější!“

„Naše téma roku očividně pojmenovalo jakýsi obecný stav mysli v Česku i v Německu a dalo tak vzniknout řadě projektů, díky nimž Češi a Němci společně bojují proti pocitům strachu, bezmoci a rezignace, které v důsledku aktuálních krizí můžeme někdy pociťovat. Jsme nadšeni z fantazie a kreativity, s nimiž Češi a Němci plánují nejrůznější osobní setkání, aby společně a vzájemně posilovali svoji psychickou a fyzickou odolnost,“ uvádí Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Fondu budoucnosti.

Vedle projektů schválených správní radou podpořil Fond budoucnosti v prvním čtvrtletí tohoto roku dvě desítky česko-německých iniciativ schválených ve zkráceném termínu v rámci mimořádného programu podpory Začínáme! určeného pro nová nebo obnovená partnerství.

Dále byly tentokrát poprvé uvolněny prostředky z nového programu mimořádné podpory vyhlášeného Fondem budoucnosti na podporu spolupráce mezi českými a německými knihovnami.


Výběr aktuálně schválených projektů:

KULTURA, MLÁDEŽ, DISKUSNÍ FÓRA
 

»PROTEST.MOC(T).DEMOKRACIE«
Aktivita disidentů pozdní ČSSR a NDR jako perspektiva pro dnešní angažované a solidární soužití

Ve svém prvním společném projektu reagují spolky ‚Aufarbeitung Cottbus‘ a ‚Novinářský inkubátor‘ na Téma roku 2023, vyhlášené Fondem budoucnosti („Jak se z toho nezbláznit – společně jsme silnější!“), a umožní během dvou několikadenních setkání výměnu studentů obou zemí se zájmem o historii a žurnalistiku s aktivisty za občanská práva z bývalé NDR a Československa a se zástupci pokojného protestu v dnešních diktaturách. Cílem projektu je otevřít diskusi o základních demokratických hodnotách, jako je svoboda projevu, právo na demonstraci a solidarita napříč generacemi a hranicemi, a zároveň prostřednictvím atraktivních digitálních přístupů povzbudit další - zejména mladé - lidi z Česka a Německa, aby se tímto tématem zabývali. Výsledky setkání budou zachyceny v multimediálních reportážích a také ve formě dokumentárního deníku, který studenti vytvoří pod vedením profesionálních mediálních odborníků.

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr v rámci Tématu roku 2023 částkou 13000 eur.


Jak to nevzdat

Na základě inspirace Tématem roku, které Fond budoucnosti vyhlásil na rok 2023 („Jak se z toho nezbláznit – společně jsme silnější!“), uspořádají partnerské spolky SEM Přátelé Herlíkovic a Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e. V. šestidenní seminář ke zvládání traumat, úzkosti a stresu. Angažovaní členové místních spolků ukážou účastníkům, jak lze společnou prací změnit vlastní životní prostředí, jak improvizovat v krizových situacích (síť pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny ve Vrchlabí) a jak zůstat dlouhodobě aktivní (dobrovolníci domácího hospice Duha) nebo jak si nezoufat nad klimatickými změnami (simulační hra o dopadech klimatických změn střediska SEVER Maršov).

Fond budoucnosti seminář podpoří v rámci Tématu roku 2023 částkou 118000 Kč.

 

Společně jsme silnější!

S odkazem na Téma roku 2023 vyhlášené Fondem budoucnosti („Jak se z toho nezbláznit – společně jsme silnější!“) se budou žáci hamburské školy Stadtteilschule Wilhelmsburg a pražského Gymnázia Na Zatlance během pětidenního divadelního setkání v Lipsku zabývat otázkou, jak lze kreativně překonávat strach, stres a rezignaci. Prostřednictvím divadelně pedagogických metod budou tematizovány obavy účastníků spojené s válkou na Ukrajině, klimatickými změnami nebo vlastní zkušenosti s šikanou a poté budou prezentovány formou společné divadelní hry. Hra bude následně uvedena pro žáky z několika lipských škol.

Fond budoucnosti poskytne na tento projektový záměr podporu v rámci Tématu roku 2023 ve výši 9000 eur.

 

Zahajovací koncert 32. sezóny Braniborských letních koncertů - výměna s Českou republikou

Braniborské letní koncerty chtějí jako největší hudební festival v Berlíně-Brandenburgu rozšířit svůj záběr na střední a východní Evropu a usilovat zde o mezinárodní a trvalou spolupráci. Za tímto účelem mají být do festivalu pravidelně zapojovány české soubory a umělci z různých regionů. Na úvod byla na Brandenburské letní koncerty jako jeden z předních českých orchestrů pozvána Plzeňská filharmonie, která vystoupí na slavnostním zahajovacím koncertu 32. ročníku festivalu. Spolu s mezinárodně uznávanou violoncellistkou Marií Elisabeth Hecker orchestr uvede díla Mozarta a Čajkovského. Zahajovací koncert Braniborských letních koncertů se uskuteční za přítomnosti ministerského předsedy spolkové země Braniborsko a bude jej vysílat stanice Rundfunk Berlin-Brandenburg. Následně bude program uveden také v České republice.

Fond budoucnosti podpoří tuto novou spolupráci částkou 9920 eur.

 

Zveřejnění biografie v obrazech "Kafkův zavátý svět" od Hartmuta Bindera

V souvislosti se 100. výročím úmrtí Franze Kafky, které připadá na rok 2024, vydává pražské nakladatelství Vitalis obsáhlou obrazovou biografii Hartmuta Bindera, který je v současnosti považován za nejvýznamnějšího kafkovského badatele. Publikace čtenáře zavede na všechna místa, kde Kafka žil, a seznámí ho s nejvýznamnějšími lidmi ze spisovatelova okruhu. Kniha působivě vykresluje soužití Němců, Čechů a Židů v multikulturní Praze a Kafkovo zakotvení nejen v německo-židovském kulturním okruhu, ale i v českém světě - což je aspekt, který bývá v mnoha mezinárodních kafkovských publikacích opomíjen. Díky přibližně 1400 reprodukcím, z nichž mnohé nebyly dosud publikovány, přesným odkazům a podrobným vysvětlivkám lze dílo označit za jádro Binderovy tvorby a zároveň představuje důležitý a úspěšný "startovní výstřel" do Kafkova roku 2024.


Fond budoucnosti se podílí na vydání této publikace příspěvkem ve výši 22.500 eur.
 

KHAMORO 2023 - Výstava „Neplivej mi do tváře“- Mersud Selman

Pražský festival romské kultury KHAMORO připravuje na jubilejní 25. ročník ve spolupráci s berlínskou nadací Kai Dikhas výstavu mladého německého romského malíře a multimediálního umělce Mersuda Selmana. Na výstavě s názvem „Do not spit in my face“ (Neplivej mi do tváře), která již byla k vidění v několika evropských městech, se Selman na velkoformátových plátnech, ale i ve videích a textech zabývá svými životními zkušenostmi příslušníka romské a LGBT menšiny.
Kromě vernisáže výstavy se umělec v rámci festivalu Khamoro zúčastní také mezinárodní odborné konference "Současné romské umění".

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 160000 Kč.


Treffpunkt 2023

Po téměř deseti letech existence se česko-bavorský festival "Treffpunkt" etabloval jako stálice plzeňského kulturního života a tradičně přitahuje velké množství návštěvníků z obou stran hranice. Také letos chtějí partneři akce Depot2015 z Plzně a Bavaria Bohemia ze Schönsee umožnit výměnu mezi kulturními pracovníky, podnikateli a institucemi s přeshraniční působností s cílem posílit vzájemné vztahy v příhraničním regionu a obnovit kontakty, které byly částečně přerušeny pandemií. Hlavním bodem festivalu budou vystoupení bavorských hudebních skupin a českých kapel, součástí budou také kontaktní setkání kulturních aktérů, přednášky na česko-německá témata, vystoupení dětských souborů a výstava bavorských umělců.

Fond budoucnosti festival podpoří příspěvkem ve výši 85000 Kč.


MIMOŘÁDNÁ VÝZVA „KNIHOVNY“

Odborná exkurze knihovníků

Plánovanou odbornou exkurzí 46 českých pracovníků knihoven do Drážďan reaguje Svaz pracovníků knihoven Plzeňského kraje a Městské knihovny Drážďany na mimořádnou výzvu "Spolupráce českých a německých knihoven" vypsanou na rok 2023, kterou chce Fond budoucnosti posílit česko-německou spolupráci v této oblasti.
Během exkurze se účastníci seznámí s provozními prostory knihovny a s činností jednotlivých odborných oddělení. Zvláštní pozornost bude věnována zkušenostem německého partnera s jazykovou podporou a integračními programy, od nichž si čeští partneři slibují inspiraci pro práci s velkým počtem ukrajinských uprchlíků ve svých knihovnách.

Fond budoucnosti projekt podpoří v rámci své mimořádné výzvy částkou 69000 Kč.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 737 505 790
https://www.fondbudoucnosti.cz/

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti