Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Média

Ministr připomněl v Berlíně význam Fondu budoucnosti pro česko-německé usmíření (Tisková zpráva MZV)

 
 

Ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg navštívil 14.května 2013 Berlín, kde jednal se spolkovým ministrem zahraničních věcí Guido Westerwellem a dalšími partnery ze Spolkového sněmu, Úřadu kancléřky a politických stran o aktuálních evropských, zahraničněpolitických a bilaterálních tématech.

Ministr promluvil na slavnostní akci Česko-německého fondu budoucnosti u příležitosti patnáctého výročí jeho založení. Za tuto dobu se za podpory fondu uskutečnilo na 7 500 projektů a česko-německé vztahy jsou bezproblémové.

Česká republika považuje fond za významný příspěvek k budování širokých česko-německých vztahů na všech úrovních a má zájem na prodloužení jeho činnosti o dalších 10 let.

"I já kdysi pochyboval, že mezi našimi národy vznikne skutečně přátelské pouto. Podařilo se, zvláště, když vidím, jak se naši mladí setkávají, mají kamarády v Sasku či Bavorsku. Když se toto podařilo právě ve středu Evropy, tak by to mělo být možné i jinde. Zanechme proto pochybností o tom, jestli sjednocená Evropa má smysl," řekl ministr Schwarzenberg.

Ve svém proslovu ministr poděkoval všem za usilovnou práci na vylepšení česko-německých vztahů. "Bylo odvedeno mnoho konkrétní práce a za to bych chtěl všem srdečně poděkovat. Změnu ve vztazích přinesla zejména občanská společnost, která začala být vidět, a to se stalo i díky tomuto fondu," řekl ministr.

Podle něho práce fondu a přidruženého Diskuzního fóra může proto být inspirací pro Evropu, jak překonat historické a jiné rozpory, a od většinou ekonomických otázek se vrátit k podstatě: politické integraci Evropy.

"Mluví se o euru, ale vytrácí se diskuze o Evropě. Možná právě tento fond by mohl být inspirací pro Evropu. Vraťme se k podstatě, k diskuzi o politickém sjednocení Evropy," řekl ministr.

V prvních deseti letech hrál fond podle jeho spolupředsedkyně Kristiny Larishové klíčovou úlohu při odškodňování obětí nacismu a přispěl ke smiřování obou národů. V pozdějších letech se aktivity fondu zaměřily do budoucna.

V poslední době fond určuje aktuální témata roku, kterým pak věnuje své projekty. Letos je tímto tématem potlačování pravicového extrémismu a posílení demokratických hodnot.

Během oběda s německým šéfem diplomacie Guido Westerwellem ministr Schwarzenberg přivítal dubnovou dohodu Srbska a Kosova o urovnání vztahů. Ministr vyjádřil podporu Srbsku, aby na Evropské radě v červnu dostalo statut kandidátské země EU. Očekává rovněž, že EU zahájí jednání o stabilizační a asociační dohodě s Kosovem.

Podle českého ministra došlo mezi Srbskem a Kosovem k významnému posunu ve vzájemných vztazích. "Toto úsilí je nyní třeba ocenit a učinit maximum, aby srbsko-kosovská dohoda byla naplněna," řekl ministr Schwarzenberg.

Šéfové české a německé diplomacie hovořili také o vývoji a řešení válečného konfliktu v Sýrii a diskutovali o plánu uspořádat mezinárodní konferenci o Sýrii.

Tisková zpráva na stránkách MZV

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti