Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Kultura

16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE

Žadatel:
SUKUS
o.s.sukus@seznam.cz
www.sukus.wz.cz
Partner projektu:
MgA. Vladimir Murtin
Lahn Artists e.V. Limburg
www.lahnartists.de
 
Cíl projektu Podpořit vzájemné poznávání, šíření porozumění a vědomí koexistence, posilování přátelských vztahů. Týdenní spolupráce v otevřeném prostoru turisticky hojně navštěvované vesnice Zubrnice v příhraniční oblasti je dobrou zkušeností i příkladem.
 

V týdnu od 28. června do 5. července proběhlo v Zubrnicích již tradiční setkání českých a německých výtvarníků. V otevřeném prostoru vytvářelo jedenáct umělců svá díla na společné téma TICHO. Každý sám volil svůj přístup k vyjádření těžko zobrazitelného pojmu a pracoval svojí oblíbenou technikou v libovolně zvoleném materiálu. Kouzlo podobných akcí spočívá právě v různorodém osobitém pohledu jednotlivých autorů, kteří se v omezeném čase a improvizovaných podmínkách musí vypořádat s jedním obecným zadáním. Umělci se navzájem inspirují, pestrá výstava na jedno téma je pak divácky vděčná.

Většina umělců pojala ticho jako jev žádoucí či vytoužený. Vždyť ticho léčí. Ticho je mír. V tichu se obracíme do sebe. Ticho nás vede k zamyšlení, meditaci, rozjímání. Na vernisáži zaznělo, že když je kolem ticho, slyšíme vlastní srdce. Měli bychom mu naslouchat, neboť jsme součástí přírody a morální kodex máme všichni po generace v sobě.

Výsledek týdenní práce umělci vystavili do konce července v zubrnickém kostele sv. Máří Magdaleny. Byly zde malby na plátně od Dagmar Čechové, Alžběty Müllerové a Vlasty Rydlové, kamenná plastika od Jürgena Horna, dřevěné plastiky od Karla Linda, plastiky z kombinace materiálů od Vladimíra Kovaříka, speciální technika od Norberta Sötze a fotografie od Richarda Vodičky, Vladimíra Murtina, Aleny Zíkové a Pavla Rydla.

Pořadatel sympozia, spolek SUKUS, přenese zubrnickou výstavu do Prahy, kde bude od 1. září do 3. října v Paláci Akropolis. 

Ústecký deník, 26.06.2014

Ústecký deník, 30.07.2014

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti