Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Kultura

Červený koberec – Free Visit

 
Cíl projektu Cílem projektu bylo navázání a rozšíření zahraniční spolupráce a upevnění akademických a uměleckých kontaktů, vytvoření nových impulzů ke kulturnímu dialogu u široké (nejen kulturní) veřejnosti.
 

Postní umělecké intervence v akademickém kostele Nejsv. Salvátora mají již několikaletou tradici. Začínají vždy na Popeleční středu, kdy se jako obvykle koná tzv. Popelec umělců, setkání osobností ze světa víry a světa umění. Pro letošní postní intervenci v kostele Nejsv. Salvátora jsme oslovili německého umělce Christiana Helwinga, který pro náš kostel připravil projekt nazvaný Free Visit. 160 metrů červeného koberce protnulo po zemi i ve volném prostoru barokní architekturu významného kostela v jediné elegantní křivce a vytvořilo prostor k prolnutí starého a nového. Svým názvem projekt evokoval pozvání k návštěvě prostoru kostela, červený koberec, vysunutý až ke vstupu, zval přímo fyzicky. Intervence byla velice komplexní a otevřená různým interpretacím. Dotýkala se vztahů mezi návštěvníky, mezi návštěvníky a celebranty, případně hudebníky. Dílo bylo obohacením jak pro pravidelné návštěvníky tohoto populárního pražského kostela, tak i pro širokou kulturní veřejnost Prahy a České republiky. Helwingovu práci navíc spatřily i tisíce turistů, kteří ji nemohli na pražské Královské cestě u Karlova mostu minout. Pro Christiana Helwinga to sice nebyl první projekt v českém prostředí, ale svým rozsahem byl jednoznačně největší, a to i ve srovnání s jeho předchozími instalacemi v Německu. Uměleckou intervenci doprovázela vedle vernisáže také veřejná debata s autorem a tematické setkání s předními odborníky z České republiky.

 

Červený koberec – Free Visit
 
Červený koberec – Free Visit
 
Červený koberec – Free Visit
 
Červený koberec – Free Visit
 
Červený koberec – Free Visit
 
Červený koberec – Free Visit
 
Červený koberec – Free Visit
 
Červený koberec – Free Visit
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti