Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Kultura

Německý design. Minulost - současnost

Žadatel:
Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ
Vojtěšská 3
Praha 1
110 00
www.czechdesign.cz
Partner projektu:
Die Neue Sammlung - The International Design Museum
Türkenstraße 15
80333 München
Deutschland
info@die-neue-sammlung.de
www.die-neue-sammlung.de
 
Cíl projektu Cílem výstavy bylo představit německý design od konce 19. století po současnost odborné i laické veřejnosti, nastínit vazby něm. designu na české prostředí a prohloubení spolupráce mezi českou a německou odbornou veřejností.
 

4. 10. – 29. 11. 2013

Projekt výstavy německého designu s názvem Německý design. Minulost – současnost se stal největší ucelenou přehlídkou německého designu, od pozdního 19. století až po současnost, prezentovanou v ČR.

Exponáty, reprezentující německý design ze sbírek mnichovské Die Neue Sammlung byly představeny ve dvou ucelených částech. V první části vývoj německého užitého a průmyslového designu v chronologickém vývoji z období 19. a 20. století a v druhé části pak současná německá scéna designu.Výstavy v Českém centru Praha se v rámci projektu zúčastnili významní představitelé zahraniční odborné, kurátorské a designérské scény.

K výstavě byl vydán a na vernisáži poprvé představen katalog dokumentující výstavu, s rozšiřujícími popisky a podrobnějšími informacemi k vystaveným exponátům i celému konceptu projektu. Zároveň byl zorganizován doprovodný program, který měl přispět k rozšíření povědomí širší veřejnosti o vazbách českého a německého designu. Diskuse která se konala dne 8. 10. 2013, proběhla v angličtině pod názvem Průniky německého a českého designu.

Projekt díky výše zmíněnému přispěl k prohloubení spolupráce mezi českou a německou odbornou veřejností a soukromým a veřejným sektorem se zaměřením na design a moderní užité umění. Navázal také na současnou strategii EU 2020 – návaznost na kulturní a kreativní průmysly. Výstava podnítila zájem laické i odborné a ve velké míře i mediální veřejnosti a upozornila na význam německého designu a umění pro výrobu a průmysl a také na pozitivní a historicky danou vazbu minulosti a současnosti. 

Česká televize

Novinky.cz

Designmagazin.cz

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Německý design. Minulost - současnost
 
Německý design. Minulost - současnost
 
Německý design. Minulost - současnost
 
Německý design. Minulost - současnost
 
Německý design. Minulost - současnost
 
Německý design. Minulost - současnost
 
Německý design. Minulost - současnost
 
Německý design. Minulost - současnost
 
Německý design. Minulost - současnost
 
Německý design. Minulost - současnost
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti