Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Kultura

„Yehuda Bacon / Návraty“

Žadatel:
České centrum Praha /Tschech. Zentrum Prag
Rytířská 31
Praha 1, 110 00
Tel.: 00420234668301, 00420724587661
Mail: ccpraha@czech.cz
www.czechcentres.cz
Partner projektu:
Jens Oertel
Kirchbergstraße 2
Castell, 97355
Tel.: 09325 979686, 0178 8542445
Mail: j.oertel@gmx.de
 
Cíl projektu Cílem projektu bylo seznámit české publikum s prací významného izraelského
umělce s českými kořeny Yehudy Bacona. Výstava NÁVRATY byla jeho první prezentací v
České republice.
 

Výstava YEHUDA BACON / NÁVRATY byla první českou výstavou tohoto významného izraelského malíře s československými kořeny. Koncept výstavy připravila Lena Arava – Novotná s kurátorkou Annou Pravdovou. Průřez jeho tvorby byl doplněn o rozsáhlý faktografický materiál.

Yehuda (Jiří) Bacon se narodil v roce 1929. V roce 1942 byl nucen odjet s rodiči do Terezína, odkud byl deportován do Osvětimi. Po válce se dostal do Palestiny. Vystudoval Akademii výtvarných umění Becalel, kde později působil jako profesor. Své dílo představil v rámci mnoha samostatných i kolektivních výstav a jeho obrazy se staly součástí významných světových sbírek. I když Yehuda Bacon zasvětil svůj život malířství a výtvarné práci, věnuje v posledních desetiletích svůj čas i budování německo-židovského přátelství a aktivní účasti na křesťansko-židovském dialogu.

Velkým přínosem výstavy v Praze bylo seznámení české veřejnosti nejen s Baconovým dílem, ale také s Yehudou osobně. Vernisáž, setkání s autorem a další doprovodné programy nabídly příležitost pamětníkům, Baconovým přátelům i spoluvězňům stejně jako mladým lidem či novinářům setkat se s výjimečnou lidskou i uměleckou osobností, svědkem hrůz a zároveň pokorným člověkem jasných etických i duchovních postojů.

Výstava vznikla ve spolupráci s Jensem Oertelem a Českým centrem Tel Aviv. Vedle Česko-německého fond budoucnosti ji podpořilo Velvyslanectví Státu Izrael v Praze, Evropský institut odkazu šoa, hotel U Zeleného hroznu a České vinařství Chrámce.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

„Yehuda Bacon / Návraty“
 
„Yehuda Bacon / Návraty“
 
„Yehuda Bacon / Návraty“
 
„Yehuda Bacon / Návraty“
 
„Yehuda Bacon / Návraty“
 
„Yehuda Bacon / Návraty“
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti