Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Kultura

Za dveřmi je Grotest Maru 2011

Žadatel:
ART Prometheus o.s.
Sokolovská 104/85
Praha 8 186 00
Partner projektu:
Grotest Maru
Augustrasse 10
Berlin
 
Cíl projektu Cílem projektu je vytvořit platformu pro česko – německou spolupráci především v oblasti nezávislého alternativního divadla, které je významnou součástí pražské a berlínské kulturní scény.
 

Projekt byl realizován ve spolupráci s festivalem Za Dveřmi v termínech 18.-21.7.2011 v Praze. Mezinárodní festival Za Dveřmi je zaměřený na prezentaci tvorby pouličního a outdoorového divadla, soustředí se především na evropskou dramaturgii, s důrazem na divadlo ze zemí Visegrádské čtyřky a Německa. Nezanedbatelnou složku festivalu tvoří doprovodný program, v rámci kterého jsou realizovány workshopy, dílny a diskuse. S ohledem na specifickou dramaturgii patří festival k jedinečným kulturním událostem v Čechách.

Během projektu se 19.7. uskutečnila pouliční divadelní představení souboru Grotest Maru, v 17 hod. průvodové představení Parada Narrnia a v 21.30 pak představení Phalanx Bamboo. Pro obě představení, která byla uvedena v Praze poprvé, byl zvolen velmi atraktivní herní prostor, který se s ohledem na charakter tvorby skupiny stal součástí scénografie. Představení se konala v Celetné ulici a na Staroměstském náměstí, kde upoutala pozornost velkého množství diváků (cca 1200). 20.7. následovaly workshopy pro zájemce o techniky pouličního a site specific divadla, které se konaly v prostorách Hudební akademie na Malostranském náměstí, v jehož okolí proběhl i veřejný výstup. Projekt byl mimořádně kladně hodnocen nejen přímými účastníky, odbornou veřejností, ale i širokou veřejností. 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Za dveřmi je Grotest Maru 2011
 
Za dveřmi je Grotest Maru 2011
 
Za dveřmi je Grotest Maru 2011
 
Za dveřmi je Grotest Maru 2011
 
Za dveřmi je Grotest Maru 2011
 
Za dveřmi je Grotest Maru 2011
 
Za dveřmi je Grotest Maru 2011
 
Za dveřmi je Grotest Maru 2011
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti