Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

„Co je Ti recht?“ II: Tematické dílny/workshopy pro českou a německou mládež se zaměřením na zacházení s totalitními ideologiemi

Žadatel:
Brücke/Most Stiftung
http://www.pragkontakt.eu/
http://www.bmst.eu/
Partner projektu:
Tandem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch/
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
http://www.tandem-org.eu/
 
Cíl projektu Cílem projektu bylo podpořit porozumění pro politiku, dějiny a sociální odpovědnost u mladých lidí, aby se tak předcházelo netolerantním postojům, diskriminaci a pravicovému extremismu (neonacismu).
 

Projekt „Co je Ti recht?“ se snažil prostřednictvím nových českých a německých forem vzdělávání podpořit porozumění mladých lidí pro politiku, dějiny a podpořit jejich smysl pro sociální odpovědnost, aby se tím předcházelo netolerantním postojům, diskriminaci a pravicovému extremismu (neonacismu). V této souvislosti byly v rámci aktuálního projektu prohloubeny obsahy a materiály vypracované v naší pražské kanceláři spolu s externími spolupracovníky k workshopům „Pravicově extrémní ideologie“, „Památníky období nacismu“ a „Občanská odvaha“, a ty jsou i nadále nabízeny. Dodatečně vznikl v rámci našeho zaměření na vzdělávací práci v památníku Lidice workshop „Památník Lidice“ a podle jeho vzoru také workshop „Památník Terezín“. Také jsme vypracovali další workshop na téma „Menšiny a migranti“ včetně příslušných materiálů.

Vzájemná setkání českých a německých skupin žáků, resp. studentů, která se konají v rámci workshopů a pod návodem referentů zvlášť vyškolených k danému tématu, mají posílit pochopení pro „ty druhé“ a přispět k odbourání vlastních předsudků. Navazujícími či odděleně probíhajícími rozhovory s pamětníky - přeživšími holocaustu - se má dále předcházet zapomínání historických událostí a jejich opakování.

Od roku 2014 do roku 2016 se projektu zúčastnilo 55 německých a 15 českých škol.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

„Co je Ti recht?“ II: Tematické dílny/workshopy pro českou a německou mládež se zaměřením na zacházení s totalitními ideologiemi
 
„Co je Ti recht?“ II: Tematické dílny/workshopy pro českou a německou mládež se zaměřením na zacházení s totalitními ideologiemi
 
„Co je Ti recht?“ II: Tematické dílny/workshopy pro českou a německou mládež se zaměřením na zacházení s totalitními ideologiemi
 
„Co je Ti recht?“ II: Tematické dílny/workshopy pro českou a německou mládež se zaměřením na zacházení s totalitními ideologiemi
 
„Co je Ti recht?“ II: Tematické dílny/workshopy pro českou a německou mládež se zaměřením na zacházení s totalitními ideologiemi
 
„Co je Ti recht?“ II: Tematické dílny/workshopy pro českou a německou mládež se zaměřením na zacházení s totalitními ideologiemi
 
„Co je Ti recht?“ II: Tematické dílny/workshopy pro českou a německou mládež se zaměřením na zacházení s totalitními ideologiemi
 
„Co je Ti recht?“ II: Tematické dílny/workshopy pro českou a německou mládež se zaměřením na zacházení s totalitními ideologiemi
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti