Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Poslouchej, vnímej, ať porozumíš

Žadatel:
Gymnázium F. M. Pelcla, Hrdinů odboje 36, 516 11 Rychnov nad Kněžnou
+420 733 124 931
gymrk@grk.cz
www.grk.cz
Partner projektu:
Albert-Einstein-Gymnasium, Olvenstedter Graseweg 36, 39128 Magdeburg
0391728060
www.gym-einstein.de
kontakt@gym-einstein.bildung-lsa.de
 
Cíl projektu Cílem projektu v rámci otázky uprchlictví bylo zvýšit informovanost o životě a kultuře národnostních menšin na území České republiky a Spolkové republiky Německo a zbavit se tak předsudků vůči nim.
 

V rámci projektu jsme se zabývali otázkou uprchlictví ve světě, respektive v České republice a Německu, neboť je tato otázka v současnosti velice živá. Na začátku jsme si vymezili pojmy migrace, imigrace, integrace a národnostní menšiny. Pracovali jsme s dosavadními poznatky a předskudky spojenými s výše uvedenými oblastmi. Učili jsme se vzájemnému naslouchání a toleranci. Podařilo se nám zvýšit povědomí o životě a kultuře národnostních menšin, šířit hodnotu evropanství a propojit spolupráci mezi českou a německou stranou.

Projekt měl dvě hlavní části. První část se konala od 21. do 27. září 2016 v Rychnově nad Kněžnou, kdy pobývali němečtí studenti v českých rodinách, a druhá část se konala od 21. do 27. dubna 2017 v Magdeburku, kdy čeští studenti pobývali v německých hostitelských rodinách.

Výsledkem našeho úsilí byla společná projektová práce v jazykově smíšených skupinkách, kdy se studenti zabývali konkrétními případy uprchlických rodin a zpracovávali jejich životní příběhy s následnou prezentací před publikem. Na závěr se kreativně vyjádřili na dané téma tím, že tematicky pomalovali velké dveře a ozdobili je poselstvím „Otevřená srdce otevírají dveře“ jako symbol naší otevřenosti vůči uprchlíkům.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
Poslouchej, vnímej, ať porozumíš
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti