Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Obnova památek

Oprava Bystřické kaple v Mladých Bukách

Žadatel:
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
www.krnap.cz
Partner projektu:
Peter Effert
Rosenberger Str. 11
D-3603 Fulda
 
Cíl projektu Realizace projektu spočívala v celkové opravě Bystřické kaple v Mladých Bukách, čímž došlo k opětovnému oživení tohoto poutního místa.
 

Realizace projektu spočívala v celkové opravě Bystřické kaple v Mladých Bukách. Před rekonstrukcí byla kaple prakticky ruinou, kterou nebylo možné využít. Objekt se totiž nachází v původní osadě Bystřice (Klinge), která stejně jako sousední obec Sklenářovice (Glasendorf), zanikla velmi brzy po konci druhé světové války v roce 1945. Prázdné domy, které zde zůstaly po vyhnaných Sudetských Němcích, totiž nebyly dále přidělovány novým osadníkům.

Bystřická kaple se nachází ve východní části Krkonoš. Celkovou opravou a znovuoživením území připomínáme kontroverzní období vývoje osídlení Krkonoš. Rekonstrukce kaple, která představuje ukázku společné historie území, tak není pouhou záchranou památky, ale i zachování důležitých lidských hodnot a principů.

Přínos projektu není jen v opravě kulturní památky, ale hlavně v sounáležitosti místních obyvatel, rodáků a institucí v obnově mezilidských vztahů.

Po celkové opravě provedené v roce 2015 se kaple stala novým cílem turistických výletů, duchovním místem pro pořádání farních setkání. Celkově došlo k znovuoživení této části Krkonošského národního parku.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Oprava Bystřické kaple v Mladých Bukách
 
Oprava Bystřické kaple v Mladých Bukách
 
Oprava Bystřické kaple v Mladých Bukách
 
Oprava Bystřické kaple v Mladých Bukách
 
Oprava Bystřické kaple v Mladých Bukách
 
Oprava Bystřické kaple v Mladých Bukách
 
Oprava Bystřické kaple v Mladých Bukách
 
Oprava Bystřické kaple v Mladých Bukách
 
Oprava Bystřické kaple v Mladých Bukách
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti