Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Obnova památek

Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1741

Žadatel:
Občanské sdružení pod Studencem
Karoliny Světlé 782,
407 21 Česká Kamenice
www.podstudencem.cz
Partner projektu:
Heribert Eschler
Concordiastraße 2
D-39418 Staßfurt
 
Cíl projektu Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1741 v Lísce/České Kamenici směřuje k zachování kulturního dědictví, které se částečně dochovalo po původním obyvatelstvu v prostoru bývalých Sudet.
 

Sběr historických informací o památce a úpravy okolí sochy provedli členové spolku. Další etapou byly odborné práce restaurátora. Projekt mohl být realizován díky příspěvku Česko německého fondu budoucnosti. Partnerem projektu na německé straně byl pan Eschler, rodák z Lísky, který také projekt finančně podpořil. Dále projekt podpořili další soukromé osoby a nadace. Po instalaci obnovené sochy došlo 6. 9. 2014 k slavnostnímu setkání místního obyvatelstva s rodáky u příležitosti požehnání památce, které vykonal hlavní celebrant J. M. can. K. Jordán Červený, děkan v České Kamenici. Za krásného počasí se při této příležitosti sešlo přibližně 100 účastníků, z nichž 20 bylo rodáků z Českokamenicka. Osobně slavnost podpořila také starostka Česká Kamenice, zástupci o. s. Tadeáše Haenkeho z Chřibské a restaurátor J. Fedorčák. Kulturní vystoupení připravili členové Českokamenického pěveckého souboru. Obdiv k obnovené soše sv. Jana Nepomuckého a pocit sounáležitosti byly hmatatelně cítit ve vzduchu, stejně jako dobrý pocit z kvalitně vykonané práce. Všem velice děkujeme za pomoc, díky níž se podařilo zachránit cennou památku pro další generace.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1741
 
informace o projektu
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1741
 
Nejenom děti byly dychtivé
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1741
 
Okamžik slavnostního požehnání obnovené památky
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1741
 
Stav sochy po celkové rekonstrukci II
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1741
 
sv. Jan Nepomucký - požehnání
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1741
 
sv. Jan Nepomucký detail
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti