Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Obnova památek

Teplice – Sobědruhy – Židovský hřbitov

Žadatel:
Židovská obec Teplice
Lipová 333/25
41501 Teplice
www. kehila-teplice.cz
Partner projektu:
Freundeskreis Dresdner Synagoge e.V
Dr. Rainer Thummel
www.freundeskreis-synagoge-dresden.de/
 
Cíl projektu Předmět projektu: vybudování oplocení kulturní památky Židovský hřbitov v Sobědruhách.
Cíl projektu: zamezit volný vstup a vandalské akce na ploše hřbitova.
 

V západní části obce Sobědruhy, ve svahu na rozhraní Teplic a Sobědruh, v těsné blízkosti hlavní silnice se nachází jedna z nevýznamnějších kulturních památek Ústeckého kraje – Židovský hřbitov v Sobědruhách. Založen byl v roce 1669. Na počátku 19. století byl rozšířen do velikosti 3496 m2 a užíván byl do začátku 2.světové války. V 60 letech 20.století byly novodobé náhrobní kameny částečně rozprodány, pobořena byla obřadní síň a celý areál byl postupně devastován. Přesto se na ploše hřbitova dochovalo asi 200 původních náhrobků, mezi nimiž nalezneme množství cenných barokních stel.

Hřbitov do nedávné minulosti sloužil jako „černá skládka“ a místo schůzek problémových skupin obyvatelstva. Snaha o zachování významného historického dokladu existence židovského osazení na Teplicku již od 17. století vede Židovskou obec Teplice ke snaze obnovit prakticky neexistující ohrazení hřbitova, tím zamezit volnému vstupu a vandalským akcím na ploše hřbitova.

Jak již bylo řečeno, jde o památku z druhé poloviny 17. století. Mimo českých Židů zde pohřbených jsou zde uloženy i ostatky židovské minority ze sousedního Saska. Náhrobní kameny zemřelých z Drážďan, Freibergu, Berlína, Hamburku a dalších měst jsou také dodnes částečně zachovány. Pohřbeni jsou zde též významné osobnosti jako např. kabalista Zacharias Mendel (zemřel roku 1712), rabín David ben Simon ( zemřel roku 1719), filantrop Jonáš, zvaný Amiti (zemřel roku 1736) a Heinrich Galandauer.

Pohřbívání židovských obyvatel bylo v mnohých německých městech zapovězeno, např. v Drážďanech až do poloviny 18. století. Až v roce 1751 směl být založen vlastní židovský hřbitov. Do té doby byli obyvatelé Drážďan a jiných německých měst pohřbíváni v Sobědruhách. V této souvislosti má hřbitov mezinárodní význam.

Sobědruhy jako samostatná obec nepodléhaly příkazům majitelů teplického panství. Židovská obec v Sobědruhách vznikla po roce 1668, kdy byli tepličtí Židé vrchnostenským příkazem podvakrát vypovězeni z města. Vyhnaní Židé si v Sobědruhách založili vlastní obec, jejíž součástí byla i synagoga a hřbitov.

Mezinárodní spolupráce s Freundeskreis Dresdner Synagoge e.V Německo započala v roce 2011, kdy vznikla dohoda mezi organizacemi, že společnými silami zajistí vybudování oplocení této kulturní památky. Přátelé drážďanské synagogy mají již letité zkušenosti se záchranou kulturních památek a rozhodli se tyto zkušenosti předat Židovské obci v Teplicích. V roce 2012 započala sbírka finančních prostředků touto společností za účelem vybudování oplocení hřbitova a tato sbírka byla dokončena koncem roku 2013. Současně bylo zahájeno jednání Židovské obce Teplice s NPÚ a Magistrátem města Teplice o vydání příslušných povolení k výstavbě plotu dle návrhu německé organizace.

Dne 28.listopadu 2014 bylo dílo slavnostně předáno. Předseda Židovské obce Teplice Oldřich Látal přivítal paní Andreu Dombois, místopředsedkyni Saského sněmu, paní Noru Goldenbogen, předsedkyni Židovské obce Drážďany, předsedu Přátel drážďanské synagogy pana Rainera Thummela, Joachima Brusse ředitele Česko-německého fondu budoucnosti, Pavla Vodseďálka, předsedu Výboru pro národnostní menšiny Ústeckého kraje a řadu dalších významných osobností. Po slavnostním ceremoniálu následovalo krátké posezení ve společenské místnosti Židovské obce Teplice.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Teplice – Sobědruhy – Židovský hřbitov
 
Teplice – Sobědruhy – Židovský hřbitov
 
Teplice – Sobědruhy – Židovský hřbitov
 
Teplice – Sobědruhy – Židovský hřbitov
 
Teplice – Sobědruhy – Židovský hřbitov
 
Teplice – Sobědruhy – Židovský hřbitov
 
Teplice – Sobědruhy – Židovský hřbitov
 
Teplice – Sobědruhy – Židovský hřbitov
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti