Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Podání žádosti

 
 

KORONAVIRUS: Fond budoucnosti přispívá na ochranná opatření proti koronaviru. 

Fond budoucnosti se snaží vzhledem ke ztíženým pandemickým podmínkám vyjít všem aktérům česko-německé spolupráce maximálně vstříc. Aby se Váš projekt mohl uskutečnit bezpečně, může Fond budoucnosti převzít vedlejší náklady na ochranné prostředky proti covidu jako jsou testy na covid, respirátory, roušky, hygienické prostředky a další.
 
Pokud se vám kvůli nastalé krizové situaci nedaří uskutečnit vaše projekty podle plánu, prověřte nejprve možnosti další realizace projektu - až již na základě odložení, virtuální či částečné realizace nebo změny formátu - a následně nás kontaktujte. Velmi uvítáme, pokud se budete snažit projekt zrealizovat a při této snaze vás flexibilně podpoříme.
 

Žádosti o finanční příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti se podávají elektronicky prostřednictvím on-line formuláře.

  • Podmínkou podání žádosti je registrace v on-line systému a vytvoření uživatelského účtu. Příklady správně vyplněných uživatelských účtů: Fyzická osoba, Organizace.

  • Na vyplnění žádosti se aktivně podílí partner z druhé země. Pole „Popis role projektového partnera“ v on-line formuláři je oprávněn (ve „svém“ jazyce) vyplnit pouze projektový partner. Spolupráce žadatele a partnera při zpracování žádosti je jedním z dokladů, že se jedná o česko-německý projekt. Ukázka: Projektový partner.

  • Informujte v předstihu partnera projektu, že v průběhu vyplňování bude automatickým mailem vyzván ke vstupu do formuláře a k doplnění požadovaných informací.

  • Jednou z podmínek podání žádosti je také správně vypracovaný rozpočet. Ukázka: Příjmy, Výdaje. Při sestavování rozpočtu se prosím řiďte naším Přehledem podporovaných výdajů.

  • Rozpočet může zahrnovat i přípravnou fázi projektu. Pro celý projekt včetně přípravné fáze platí pravidla uvedená ve Lhůtách pro podání žádostí.

Při vyplňování sledujte nápovědu ve formuláři. Další otázky týkající se on-line podávání žádostí rádi zodpovíme: info@fb.cz,  283 850 512, 514.

Na co dát pozor

Lhůty pro podání žádostí

Konzultace přípravovaných projektů

Přílohy žádostí a upřesnění k oblastem podpory

Po podání žádosti

 

VSTUP DO ON-LINE FORMULÁŘE

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti