Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Události

Re-Start II

 
 

Předpokládáme, že program bude prodloužen, abyste mohli od 1.7. opět podávat žádosti o příspěvek. Pokud byste chtěli podat žádost dříve, kontaktujte prosím referenty z Vaší oblasti podpory. Při plánování Vašich česko-německých aktivit na léto 2022 Vám rádi pomůžeme.

Program RE-START II je určen pro české a německé aktéry ze všech oblastí podpory (kromě obnovy památek a publikací) a všech věkových skupin, kteří chtějí od ledna do června 2022 uskutečnit projekty, ale z časových důvodů nemohli u Fondu budoucnosti podat žádost v obvyklých lhůtách.

V rámci tohoto programu lze průběžně žádat o podporu všech setkávacích formátů s maximální výší podpory 100 000 Kč nebo 4000 EUR.
Také je možné jej využít na aktivity ve prospěch Ukrajiny a jejich obyvatel.

Cílová skupina:

 • školy, vzdělávací instituce, aktéři z oblasti kultury a občanské společnosti, partnerství obcí a spolků

Výše podpory:

 • maximální výše podpory je 100.000 Kč nebo 4.000 € a může činit až 70 % celkových nákladů

Použití příspěvku: 

 • příspěvek ČNFB je určen především na položky cestovné, ubytování a stravování účastníků

Podmínky podpory:

Kromě standardních kritérií pro poskytnutí příspěvku musí podpořené projekty splňovat následující podmínky:

 • projekt se musí uskutečnit v období od ledna do června 2022
 • z podpory jsou vyloučeni žadatelé, kteří mohou požádat o podporu a uskutečnit své projekty v běžných lhůtách
 • podpora nesmí být kombinována s jinými, již schválenými příspěvky ČNFB
 • žádost musí být podána nejméně 10 pracovních dní před zahájením projektu (předpokládaným začátkem financování z prostředků fondu).

Způsob podání žádosti:

 • žádosti se mohou podávat od 15.12. až do 15. 5. 2022 průběžně mimo obvyklé lhůty prostřednictvím online-systému
 • rozhodnuto o nich bude vedením ČNFB ve zkráceném termínu.

Pokyny k podání žádosti:

 • na stránce „Popis projektu“ zaškrtněte „RE-START”
 • žádost vyplňte v jednom jazyce; v obou jazycích musí být vyplněna pouze pole „Název projektu” a „Popis role projektového partnera”
 • do polí, která se obvykle vyplňují v jazyce projektového partnera, napište slovo „RE-START“.

Podání žádosti prostřednictvím online formuláře zde.

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti